parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

symbolika nagrobków (macew)

symbolika nagrobków (macew)

Symbole na pomnikach nagrobnych Żydów pojawiają się już w starożytności. W katakumbach rzym. spotykamy przedstawienia menory, szofaru, etrogu, co pozwala stwierdzić, że zostali tam pochowani Żydzi. Podobnie symbole znajdujemy na terenie Izraela w katakumbach w Bet Szearim, pochodzących z II-IV w. n.e. W diasporze na nagrobkach żydowskich z okresu wczesnego średniowiecza można spotkać jedynie inskrypcje. Lecz już sama forma nagrobka – pionowa, półkoliście zakończona płyta ( macewa) kojarzy się z bramą, poza którą symbolicznie przechodzą zmarli z życia doczesnego do wiecznego. Symbole zaczynają pojawiać się na nagrobkach żydowskich dopiero w XVI w. Już na siedemnastowiecznych pomnikach niekiedy liczba symboli oraz ich wielkość stwarza wrażenie, że zabrakło miejsca na epitafium i trudno jest określić, czy są to elementy dekoracyjne, czy też symboliczne przedstawienia. Malowanie pomników nagrobnych nadaje im dodatkowy, niesamowity, wręcz nierealny klimat. Mający swe źródło w Dekalogu religijny zakaz przedstawiania postaci ludzkich („Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi”; Pwt 5,8) obowiązywał także kamieniarzy i rzeźbiarzy żydowskich. Twórcy nagrobków omijali jednak to przykazanie, poprzez rzeźbienie postaci z ptasimi twarzami, lub z obliczami, zakrytymi ręką albo kapeluszem. Często uciekano się do sytuacji pars pro toto – ręka trzyma dzban, monetę, pióro, świecę. Dla podkreślenia żydowskiego pochodzenia zmarłego, już od czasów starożytnych umieszczano na pomnikach różne charakterystyczne symbole, np.: menorę – symbol judaizmu; winne grono – symbol ludu Izraela, owocnej pracy i bogactwa duchowego ( winorośl); lwa – znak pokolenia Judy, który stał się symbolem Izraela po zniknięciu dziesięciu plemion północnych, znak miesiąca aw (por.: Dwanaście Plemion Izraelskich; Dziesięć Zaginionych Plemion); a od XIX w. – wraz z rozwojem ruchu syjonistycznego ( syjonizm; syjonizm na ziemiach polskich) – coraz częściej umieszczano Gwiazdę Dawida, jako symbol Erec Israel. Najczęstszym symbolem nagrobków kobiecych były świeczniki, jako że kobieta strzeże ogniska domowego i zapala świece w czasie wieczerzy szabatowej (por.: szabat; szabasówka; szabaśnik). Tylko na nagrobkach zmarłych mężczyzn umieszczano symbole, które mogły wskazywać na ich pochodzenie z pokolenia Lewiego, tj. dłonie w geście błogosławieństwa, oznaczające, że zmarły był z pochodzenia kohenem z rodu Aarona. Misa i dzban pojawiały się na nagrobkach pozostałych potomków Lewiego ( lewici), którzy przed wiekami pełniąc w Świątyni służbę, m.in. obmywali kohenom ręce przed błogosławieństwem. Niektóre imiona zmarłych symbolizowały wyobrażenia zwierząt, np.: lew – Ariego, Lejba, Judę; jeleń – Cwiego, Hirsza, Naftalego; niedźwiedź – Dowa, Bera; wilk – Wolfa, Zeewa, Beniamina; ptak – Ciporę, Fejgę; gołębica – Jonę itd. (por. pelikan). Umieszczenie wizerunków tych zwierząt mogło też wiązać się z sentencją z traktatu Pirke(j) Awot (5,20): „Bądź silny jak lampart, lekki jak orzeł, rączy jak jeleń, potężny jak lew, aby wypełnić wolę Twego Ojca w niebie” (por. lampart; orzeł). Księgi, to nie tylko symbol zawodu księgarza, ale też uczoności, spełniania religijnego nakazu studiowania Tory i Talmudu. Korona, będąca zwieńczeniem Tory ( korona Tory), a więc symbol pobożności i uczoności, oznaczała, że zmarły swym życiem zasłużył na otrzymanie „korony dobrego imienia” (hebr. keter szem tow). Jeśli była przekrzywiona – znaczyło to, że nieboszczyk był głową rodziny lub gminy; stanowiło też nawiązanie do słów biblijnych „Diadem spadł z naszej głowy…” ( Lm 5,16). Na dobroczynność zmarłego (zmarłej) wskazywało umieszczenie wizerunku skarbonki, często wraz z ręką wrzucającą do niej monetę. Zawód zmarłego symbolicznie wskazywały jego atrybuty, np. gęsie pióro oznaczało sofera przepisującego tekst Tory ( rodał), lancet – mohela dokonującego obrzezań, moździerz – aptekarza, wąż Eskulapa – lekarza, itd. Licznie pojawiające się formy roślinne, np. drzewa, bukiety kwiatów, winna latorośl – mogły stanowić dekorację, ale też symboliczne przedstawienie Drzewa Życia. Złamane drzewo, kwiaty, świece – to również symboliczne przedstawienia nagłej śmierci, nagłego przerwania życia. Na nagrobkach żyd. pojawiają się też symbole przejęte z innych kultur, np. urna, złamana kolumna, gasnąca żagiew, klepsydra, w której przesypują się ziarna życia; czasem występują symbole rodzinne, np. kruk u Rapaportów; jeleń u Aszkenazych.

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]