Aktualności

    Aktualności  w Portalu Delet     24 września 2020 r. Żydowski Instytut Historyczny jest współorganizatorem wystawy Powtórzenia. Fotografie i archiwum Julii Pirotte w Społecznym Centrum Fotografii przy ul. Chłodnej 20 w Warszawie.   Wystawa ma na celu przypomnienie postaci i twórczości Julii Pirotte (1908‒2000), żydowskiej fotografki, dziennikarki, komunistki i działaczki społecznej, autorki zdjęć z powstania w Marsylii (1944) i (w dużym stopniu niezachowanej) dokumentacji fotograficznej z pogromu kieleckiego (1946).  Fotografka przekazała do kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma zbiór około 1000 fotografii, głównie z lat 40. i 50. XX wieku oraz archiwalia ‒ maszynopisy, dokumenty związane ze swoją działalnością zawodową i wojenną, przedruki zdjęć w prasie i książkach.  W Portalu Delet można już oglądać cześć kolekcji fotografii zdigitalizowanej w latach 2019‒2020 dzięki współpracy Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Fundacji Archeologii Fotografii. Do końca roku fotografie będą upublicznione w portalu Wirtualne Muzeum Fotografii oraz w Centralnej Bibliotece Judaistycznej. Społeczne Centrum Fotografii Chłodna 20 / Fundacja Archeologia Fotografii,  ul. Chłodna 20, Warszawa Godziny otwarcia galerii: pon., wt., pt.: 11.00‒17.00; śr., czw., sb., niedz.: 11.00‒19.00  Więcej informacji na stronach: FAF, ŻIH oraz na stronie wydarzenia.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   26 maja 2020 r. W Portalu Delet jest już dostępne angielskie wydanie 3. tomu Archiwum Ringelbluma - "Oyneg Shabes. People and Works" („Ludzie i prace Oneg Szabat”) w opracowaniu Aleksandry Bańkowskiej i Tadeusza Epszteina. Publikacja polskiej oraz angielskiej edycji Archiwum Ringelbluma stanowi część Programu Oneg Szabat. Książkę można nabyć w Księgarni na Tłomackiem. Zdigitalizowany tom znajduje się w Portalu Delet. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   8.04.2020 r. Święto Pesach, podobnie jak chrześcijańska Wielkanoc, to święto ruchome - rozpoczyna się 15 dnia miesiąca nisan. W tym roku potrwa od 8 do 16 kwietnia. W kulturze żydowskiej Pesach upamiętnia wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej.  W trakcie uroczystej wieczerzy spożywanej pierwszego dnia święta odczytuje się treść Hagady - opowieści o wyjściu z Egiptu.  W Portalu Delet znajdują się materiały związane ze świętem, w tym cykl hagadowych grafik wykonanych w latach 1916–1917 przez Józefa Budko.  Wszystkim obchodzącym Pesach życzymy : Chag Pesach Sameach!  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   20.12.2019 r. Święto Świateł w kolekcji Berlinka W tym roku Chanukę, czyli Święto Świateł, obchodzimy przez osiem dni grudnia, od 22 do 30. Ze świętem związana jest tradycja zapalania świec lub oliwy w specjalnym chanukowym świeczniku zwanym chanukiją. Skoro jednak święta trwają osiem dni, to dlaczego świecznik posiada dziewięć ramion? Dodatkowe ramię służy na specjalną świecę (szamasz), od której zapala się inne. Żadna bowiem „właściwa” świeca w świeczniku chanukowym nie może być zapalona od poprzedniej.  Pięknie zdobione chanukije oraz wnętrza synagog można obejrzeć w kolekcji chanukowej w portalu Delet.    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Nowe opracowanie na portalu Delet: PROCES SZOLEMA SZWARCBARDA  W „Berlince”, czyli w archiwum ikonograficznym przedwojennego Muzeum Żydowskiego w Berlinie, znajduje się relacja fotograficzna z procesu sądowego, który odbywał się w Paryżu między 18 a 26 października 1927 roku. Na kilkunastu zachowanych zdjęciach została zapisana historia słynnej rozprawy, o której słyszał cały świat, a która dziś została niemal zapomniana.  Opracowanie ma przybliżyć wydarzenia, które doprowadziły do procesu, a także przebieg samej rozprawy, w której sądzony był żydowski zegarmistrz, Szalom Szwarcbard za zabójstwo Symona Petlury, prezydenta Ukraińskiej Republiki Ludowej.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W portalu Delet zostały udostępnione albumy prezentujace powojenne życie Żydów polskich. Fotoreportaż z życia Żydów na Dolnym Śląsku. Dwa lata żydowskiego osadnictwa na Dolnym Śląsku. Dwa lata osadnictwa Żydowskiego Społeczności na Dolnym Śląsku. Dwa lata życia żydowskiego na Dolnym Śląsku. Album CKŻP w Białymstoku, lata powojenne.     Zapraszamy do ogladania!   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     Projekt Delet II - Berlinka   Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019 otrzymało dofinasowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozwój projektu DELET II. Grant zostanie przeznaczony na digitalizację kolekcji Berlinka - archiwum przedwojennego Muzeum Żydowskiego w Berlinie. Materiały z tej kolekcji są systematycznie digitalizowane, opracowywane i umieszczane w Portalu.   Już opublikowane materiały można znaleźć pod adresem - Berlinka.     ---   Portal Delet został stworzony, by w innowacyjny sposób umożliwić prezentację najcenniejszych zbiorów pozostających w pieczy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. W ich skład wchodzi kolekcja Oneg Szabat, wpisana na listę Pamięć Świata UNESCO. Ten unikatowy zespół ocalałych z Zagłady dokumentów powstał dzięki heroicznej pracy grupy, która w warszawskim getcie gromadziła relacje, zbierała dokumenty, prowadziła własne badania i w końcu ukryła ten zbiór w piwnicy szkoły przy ul. Nowolipki 68. Kolekcja Oneg Szabat, czyli Podziemne Archiwum Getta Warszawy, przedstawia ogromną wartość – dokumentuje przebieg Holokaustu i II wojny światowej. Dzięki portalowi Delet materiały z tej kolekcji mogą być wykorzystane zarówno do celów badawczych, jak i do celów edukacyjnych. Specjalnie zaprojektowane narzędzia umożliwiają użytkownikom pracę na nieczytelnych i źle zachowanych fragmentach dokumentów, co jest szczególnie przydatne przy rękopisach. Dzięki możliwości zmiany nasycenia barw, kontrastu i innych parametrów obrazu praca na zdigitalizowanych w wysokiej rozdzielczości dokumentach staje się łatwiejsza. Pozwala to chronić bezcenne dziedzictwo, tak delikatne, że oryginały nie mogą być udostępniane do wglądu czytelnikom. Najwyższa jakość cyfrowych kopii, wykonanych specjalnie na potrzeby prezentacji w sieci, pozwala każdemu na zapoznanie się nawet z drobnymi szczegółami bez narażania dokumentów na uszkodzenie. Jednocześnie narzędzia portalu Delet wykorzystane mogą być w wirtualnych lekcjach, dzięki którym upowszechnianie wiedzy o grupie Oneg Szabat, pracującej pod kierunkiem Emanuela Ringelbluma, stanie się łatwiejsze i bardziej efektywne. Możliwości dodawania adnotacji, powiększania i wyróżniania najważniejszych części dokumentów dają szansę na stworzenie przez użytkowników wartościowych oraz interesujących materiałów edukacyjnych. Twórcy portalu starają się dotrzeć do uczniów szkół, studentów i wszystkich zainteresowanych życiem Żydów oraz ich kulturą. Oprócz kolekcji Oneg Szabat w zasobach portalu znaleźć można też inne zbiory. Kontynuując misję zachowania i pokazania światu artystycznego dziedzictwa polskich Żydów zapoczątkowaną przez Józefa Sandla i kontynuowaną przez jego żonę Ernestynę Podhorizer-Sandel, w portalu Delet SŻIH i ŻIH udostępniają cyfrowe reprodukcje dzieł sztuki. Te prace są ważną częścią żydowskiego dziedzictwa. W zbiorach Deletu znajdują się nie tylko obrazy, rysunki i szkice, lecz także drzeworyty i reprodukcje oraz formy przestrzenne. Możliwość układania z nich własnych kolekcji i tworzenia lekcji w oparciu o nie jest wielką szansą na zdobycie nowej wiedzy o sztuce żydowskiej i na podzielenie się swymi odkryciami z innymi użytkownikami portalu. Zaprezentowane w Delecie zbiory – grupy Oneg Szabat i zbiory muzealne – dają użytkownikom wyjątkową szansę na stanie się cyfrowymi edukatorami, badaczami i przewodnikami po stworzonych przez nich „wirtualnych wystawach”. Badaczom zaś umożliwiają pracę na kopiach dokumentów ze zbioru sukcesywnie opatrywanego metadanymi przez Dział Opracowania Zbiorów ŻIH. Twórcy portalu są pewni, że udostępnione na portalu materiały będą źródłem inspiracji i wiedzy dla pasjonatów historii i pomocą dla naukowców.  
Zobacz całość

Zbiory Portalu Delet.pl - obejrzyj spot promocyjny

Na kanale YouTube Żydowskiego Instytutu Historycznego można obejrzeć spot promujący zbiory Portalu Delet.  Projekt „Berlinka” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Kultura Cyfrowa. Film powstał we współpracy z firmą Michał Gmitruk Production.
Zobacz całość

Kolekcja Berlinka - Program Delet II

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019 otrzymało dofinasowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozwój projektu DELET II. Grant zostanie przeznaczony na digitalizację tzw. kolekcji Berlinka.     Berlinka to zwyczajowa nazwa ikonograficznego archiwum przedwojennego Muzeum Żydowskiego w Berlinie. 3000 kart z tej kolekcji zostanie zdigitalizowane i udostępnione na portalu CBJ i DELET. Zbiór ten, doskonale zachowany, został przekazany do ŻIH w 1951 r. i jest jednym z najciekawszych i najcenniejszych zbiorów znajdujących się w posiadaniu Stowarzyszenia ŻIH i Żydowskiego Instytutu Historycznego. W kilkudziesięciu kartonowych pudłach przechowywany jest prawdziwy skarb – plansze, na których umieszczane były reprodukcje i fotografie, a także oryginalne dzieła artystów. Każda plansza jest też opatrzona krótkim opisem. Dzięki programowi DELET II będziemy mogli ponowne odkryć artystyczne życie przedwojennej społeczności żydowskiej, które przepadło bezpowrotnie.                                                                               Chociaż Muzeum Żydowskie w Berlinie istniało stosunkowo krótko, to jednak jego funkcjonowanie było ważnym etapem w rozwoju kultury żydowskiej. Oto jego historia: 24 stycznia 1933 r. przy berlińskiej Oranienburger Straße 31 zostaje otwarte muzeum mieszczące kolekcję sztuki oraz depozytów tamtejszej gminy żydowskiej. Muzeum Żydowskie w Berlinie było pierwszą na świecie instytucją gromadzącą zbiory nie tylko związane z historią Żydów, ale też dzieła współczesnych artystów żydowskich. W ciągu jedynie pięciu lat swojej działalności, pomimo stopniowego wykluczania Żydów z niemieckiej kultury po dojściu do władzy partii narodowosocjalistycznej, muzeum udało się pozostać centrum spotkań społeczności żydowskiej. 10 listopada 1938 r. władze III Rzeszy zdecydowały o zamknięciu instytucji. Część depozytów wróciła do swoich właścicieli, inne zostały oddane zagranicznym instytucjom kultury. Wielu spośród dzieł sztuki nie udało już się odnaleźć. Wśród nich możemy wymienić uważane obecnie za zaginione dzieło Samuela Hirszenberga „Wychodźcy” lub „Golus”.   Podczas II wojny światowej Berlinka była przechowywana w niemieckim magazynie na Śląsku. Po wojnie Śląsk został włączony do terytorium RP, a ówczesne władze przekształciły poniemiecki magazyn w Centralną Składnicę Muzealną Ministerstwa Kultury i Sportu. W 1951 r. Berlinka została oficjalnie przekazana do Muzeum ŻIH działającego w ramach Stowarzyszenia – jedynej wówczas instytucji żydowskiej w Polsce, która miała własne muzeum i gromadziła zbiory ocalałego z Zagłady dziedzictwa materialnego polskich Żydów. Plansze Berlinki zostaną udostępnione w najwyższej jakości w portalu DELET oraz w Centralnej Bibliotece Judaistycznej. Zbiory zostaną uzupełnione o materiały edukacyjne oraz wirtualne oprowadzania kuratorskie. Projektowi towarzyszyć będą warsztaty dla naukowców, edukatorów, uczniów oraz studentów. W planach mamy także rozwój aplikacji mobilnej DELET. Nasi użytkownicy otrzymają dostęp do wszystkich zgromadzonych w portalu DELET danych, a dodatkowe narzędzia usprawnią korzystanie z aplikacji. DELET to portal prezentujący najcenniejsze zbiory znajdujące się w posiadaniu SŻIH i ŻIH. Misją portalu jest dotarcie do wszystkich zainteresowanych historią i kulturą żydowską. Pozwala nie tylko na oglądanie dzieł sztuki i obiektów z kolekcji Oneg Szabat, lecz także na zapoznawanie się z lekcjami i warsztatami oraz wirtualnymi oprowadzaniami po wystawach, przygotowanymi przez naukowców i edukatorów.   Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Kultura Cyfrowa.  
Zobacz całość

Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo, by jak najbardziej ułatwić wszystkim użytkownikom korzystanie z portalu Delet, przygotowaliśmy dla Państwa – zestaw najczęściej zadawanych pytań i zagadnień związanych z działaniem Portalu. Znajdą w niej Państwo informacje o udostępnionych materiałach i technicznych aspektach funkcjonowania Deletu. Mamy nadzieję, że w ten sposób umożliwimy Państwu sprawne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności, które zawarliśmy w Portalu oraz pozwolimy na jak najbardziej efektywne jego użycie. Stworzone przez nasz zespół zestaw odpowiedzi można traktować jako swego rodzaju instrukcję użytkownika. Zagadnienia  są podzielone na rozdziały tematyczne związane z poszczególnymi funkcjami, z jakich użytkownicy mogą skorzystać. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem. Duża część funkcjonalności jest dostępna dla zalogowanych użytkowników, tak więc niektóre opisane tu możliwości będą widoczne dopiero po zalogowaniu.   Spis treści 1 Informacje ogólne 1.1 Czym jest portal Delet? 1.2 Czym jest CBJ? 1.3 Czym jest SŻIH? 1.4 Czym jest ŻIH? 2 Rejestracja i logowanie 2.1 Jak mogę zarejestrować się w portalu Delet? 2.2 Zarejestrowałem się, lecz nie mogę się zalogować – co się stało? 2.3 Nie dostałem linku aktywacyjnego. Jak uzyskać link aktywacyjny ponownie? 2.4 Nie pamiętam hasła. Jak zresetować hasło? 3 Strefa użytkownika 3.1 Czym jest Strefa użytkownika? 3.2 Jak zmienić hasło? 3.3 Jak zmienić adres email? 3.4 Jak uzupełnić lub zmienić moje dane? 3.5 Co robi przycisk Aplikuj o status tutora? Kim jest tutor? 3.6 Czym są Moje zbiory? 3.7 Czym są Moje lekcje? 3.8 Czym są Moje zakładki? 4 Widok dokumentów 4.1 Czym jest widok Galeria? 4.2 Czym jest przycisk Dodaj zakładkę? 4.3 Czym jest przycisk Dodaj do zbiorów? 4.4 Czym są metadane? Skąd się biorą? Jak zgłosić błąd w metadanych? 4.5 Czym jest opis? 4.6 Jakie modyfikacje graficzne dokumentów mogę zastosować w portalu Delet? 4.7 Jak zapisać adnotacje i modyfikacje graficzne w pojedynczym dokumencie? 5 Zakładki 5.1 Czym są zakładki? Jak dodawać zakładki? 5.2 Czy mogę udostępnić moje zakładki innym użytkownikom? 5.3 Czy mogę dodać zakładki w lekcji? 6 Zbiory 6.1 Czym są Zbiory? 6.2 Czym są Zbiory użytkowników? 6.3 Jak stworzyć zbiór? 6.4 Jak dodawać dokumenty do zbioru? 7 Lekcje 7.1 Czym są Lekcje? 7.2 Jakie są rodzaje lekcji? 7.2.1 Lekcja 7.2.2 Warsztat 7.2.3 Oprowadzenie kuratorskie 7.2.4 Opracowanie 7.2.5 Co oznacza logo Delet na okładce lekcji? 7.3 Tworzenie lekcji 7.3.1 Jak stworzyć nową lekcję? 7.3.2 Co powinno znaleźć się w metadanych lekcji? 7.3.3 Jak dodawać tagi do lekcji? 7.3.4 Czemu nie mogę wybrać typu lekcji Oprowadzanie kuratorskie i Opracowanie? 7.3.5 Jak stworzyć nową stronę w lekcji? 7.3.6 Jak zmienić kolejność stron w lekcji? 7.3.7 Czym są layouty stron w lekcji? Jak zmienić layouty w strony w lekcji? 7.3.8 Jak zmienić kolejność kafelków w layoutach? 7.3.9 Skąd mogę brać obrazy do lekcji? 7.3.10 Co mogę dodać do kafelków w lekcji? 7.3.11 Jak dodać obraz z portalu Delet? 7.3.12 Jak dodać kafelek tekstowy? 7.3.13 Jak dodać obraz z zewnętrznego adresu URL? Jak pobrać adres URL obrazu z innej strony? 7.3.14 Z jakich adresów URL mogę udostępniać obiekty w Portalu Delet? Jakie adresy URL są na „white list”? 7.3.15 Jak mogę dodać obraz z CBJ, którego nie ma na portalu Delet? 7.3.16 Czym jest opis strony i jak go dodać? 7.3.17 Czy mogę dodać własną ilustrację do lekcji w portalu Delet? 7.3.18 Jak dodać adnotację do obiektu w lekcji? 7.3.19 Jak modyfikować zaznaczenie? 7.3.20 Jak zmienić rozmiar zaznaczenia? 7.3.21 Jak zmienić kształt wielokąta? 7.3.22 Jak zmienić kolor wypełnienia i kolor linii? 7.3.23 Jak zmienić kolor pinezki? 7.3.24 Jak można zastosować wielokrotnie ten sam kolor? 7.3.25 Jak zresetować wszystkie zaznaczenia w lekcji? 7.3.26 Dlaczego w miniaturach lekcji lustrzane odbicie się nie wyświetla? 7.3.27 Do czego służy blokowanie edycji lekcji? 7.3.28 Jak edytować zawartość wcześniej utworzonej lekcji? 7.3.29 Jak edytować metadane wcześniej utworzonej lekcji? 7.3.30 Jak edytować okładkę lekcji? 7.3.31 Ktoś inny modyfikował lub dodał tag do mojej lekcji. Jak to się stało? 8 Moje zbiory / moje lekcje 8.1 Czemu mój zbiór / moja lekcja jest wyszarzony/a? 8.2 Jak stworzyć lekcję/zbiór w języku angielskim? 8.3 Co robi przycisk duplikuj zbiór/lekcję? 8.4 Jak udostępnić zbiór/lekcję w portalu Delet? 8.5 Czy lekcje, do których nie dodano okładek, mogą zostać upublicznione? 8.6 Widziałem ciekawy artykuł w Internecie, czy mogę go opatrzyć obrazami i udostępnić na portalu Delet? 8.7 Jak zmienić metadane obiektu? 9 Wyszukiwanie 9.1 Jak działa wyszukiwanie w portalu Delet? 9.2 Jak szukać jednocześnie w lekcjach i zbiorach? 9.3 Czym jest wyszukiwanie zaawansowane? 9.4 Co oznacza filtr „promowane”? 9.5 Dlaczego nie mogę znaleźć dokumentów z CBJ w portalu Delet? 10 Inne 10.1 Jak zgłosić błąd w portalu Delet?       FAQ § 1. Informacje ogólne 1.1 Czym jest portal Delet? Misją portalu Delet (hebr. ‘drzwi’) jest udostępnienie najcenniejszych spośród znajdujących się w posiadaniu SŻIH i ŻIH wybranych zasobów Centralnej Biblioteki Judaistycznej. Na portalu znajdują się między innymi jedna z najważniejszych i najbardziej wyjątkowych kolekcji sztuki nowoczesnej tworzonej przez polskich Żydów oraz obiekty wchodzące w skład kolekcji dokumentującej życie w getcie warszawskim, wpisanej na listę Pamięć Świata UNESCO. Dotąd zbiory te nie były prezentowane w całości, w spójnej i dostosowanej do ich charakteru formie. Portal Delet umożliwia pracę na udostępnionych zbiorach, a dzięki interaktywnym narzędziom w Portalu można tworzyć atrakcyjne wizualnie materiały edukacyjne – lekcje i warsztaty. Dzięki temu Portal jest przydatnym narzędziem dla edukatorów, uczniów i studentów. Zawarte w nim zasoby pozwalają na rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy o historii i kulturze żydowskiej dzięki zastosowaniu zbiorów SŻIH i ŻIH. W portalu znajdą się także wirtualne oprowadzenia kuratorskie i opracowania, dzięki którym użytkownik, poprowadzony przez wirtualnych kuratorów i naukowców, będzie mógł zapoznać się z udostępnionymi zasobami. Pozna przy tym mniej znane szczegóły, ciekawostki i historię naszych zbiorów. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kultura cyfrowa”. 1.2 Czym jest CBJ? Centralna Biblioteka Judaistyczna to cyfrowe repozytorium Żydowskiego Instytutu Historycznego. Misją CBJ jest udostępnienie wszystkich zbiorów pozostających w dyspozycji ŻIH, a także (poprzez osadzenie ich w kontekście historycznym) zbudowanie narzędzia pracy dla historyków, genealogów oraz osób zainteresowanych kulturą i historią Żydów w Polsce. 1.3 Czym jest SŻIH? Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jest organizatorem projektu Delet. SŻIH to organizacja pozarządowa, której celem jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz o ich wkładzie w światową kulturę. 1.4 Czym jest ŻIH? Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma jest partnerem i współorganizatorem projektu Delet. ŻIH jest państwową instytucją kultury. Jako ośrodek badań i dokumentacji skupia się na wszystkich aspektach historii i kultury Żydów w Polsce. Instytut dysponuje największymi w Polsce judaistycznymi zbiorami archiwalnymi, bibliotecznymi oraz kolekcją sztuki żydowskiej. § 2. Rejestracja i logowanie 2.1 Jak mogę zarejestrować się w portalu Delet? W celu dokonania rejestracji kliknij „Zaloguj” na górze prawej stronie ekranu, a następnie „Rejestracja”. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika, adresu email, hasła – te pola są obowiązkowe. Możesz także podać imię i nazwisko, afiliację (instytucję, w której studiujesz/pracujesz) i rok urodzenia. Po kliknięciu „Załóż konto” otrzymasz link aktywacyjny na podany przez Ciebie adres email. Założenie konta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Rejestracja w portalu jest bezpłatna. 2.2 Zarejestrowałem się, lecz nie mogę się zalogować – co się stało? By zalogować się w Portalu, trzeba aktywować konto poprzez link aktywacyjny, który otrzymasz na adres email podany przy rejestracji. Upewnij się, że wpisujesz poprawnie email i hasło oraz nie masz włączonego klawisza Caps Lock. UWAGA: logowanie wymaga podania hasła, a nie nazwy użytkownika. 2.3 Nie dostałem linku aktywacyjnego. Jak uzyskać link aktywacyjny ponownie? Jeśli nie dostałeś linku aktywacyjnego w ciągu godziny od rejestracji, sprawdź folder spam w swojej skrzynce email. Możesz także wygenerować ponownie link aktywacyjny poprzez zalogowanie się do Portalu za pomocą podanego emaila i hasła, a następnie kliknięcie w link „wyślij mail aktywacyjny ponownie”. W razie problemów skontaktuj się z administratorem. 2.4 Nie pamiętam hasła. Jak zresetować hasło? Hasło można w każdej chwili zresetować, przy logowaniu podając adres email powiązany z kontem i klikając „przypomnij”. Na podany przy rejestracji adres email otrzymasz wiadomość z linkiem do resetowania hasła. Link wygaśnie po 24 godzinach. § 3. Strefa użytkownika 3.1 Czym jest Strefa użytkownika? Strefa użytkownika (ikona ludzika po prawej stronie na górze) to twoje własne miejsce w portalu Delet. Znajdziesz tu listę swoich lekcji (Moje lekcje), zbiorów (Moje zbiory) i zakładek (Moje zakładki) oraz ustawienia twojego konta (Mój profil). 3.2 Jak zmienić hasło? Hasło można zmienić w strefie użytkownika w zakładce Mój profil. Hasło musi zawierać co najmniej sześć znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę. 3.3 Jak zmienić adres email? Nie ma możliwości zmiany adresu email. Jeśli chcesz zmienić adres email, skontaktuj się z administratorem Portalu. 3.4 Jak uzupełnić lub zmienić moje dane? Dane można zmienić w Strefie użytkownika w zakładce Mój profil. 3.5 Co robi przycisk Aplikuj o status tutora? Kim jest tutor? Tutor jest użytkownikiem, który może publikować lekcje i zbiory automatycznie bez potrzeby akceptacji przez administratora. 3.6 Czym są Moje zbiory? Moje zbiory znajdziesz w Zbiorach i w Strefie użytkownika. Znajdują się w niej zbiory, które utworzyłeś. Nikt inny nie może zobaczyć twoich zbiorów, dopóki ich nie udostępnisz. (jak udostępnić zbiory przeczytasz w punkcie 6.4). 3.7 Czym są Moje lekcje? Moje lekcje znajdziesz w Lekcjach i w Strefie użytkownika. Znajdują się w niej lekcje, które utworzyłeś. Nikt inny nie może zobaczyć twoich lekcji, dopóki ich nie udostępnisz. (jak udostępnić lekcje przeczytasz w punkcie 8.4). 3.8 Czym są Moje zakładki? Moje zakładki znajdziesz w Strefie użytkownika. Znajduje się w niej alfabetyczna lista zakładek, które utworzyłeś. Nikt inny nie może zobaczyć twoich zakładek. Nie możesz ich też opublikować. § 4. Widok dokumentów 4.1 Czym jest widok Galeria? Galeria to alternatywny sposób przeglądania dokumentów. Pozwala szybko wyświetlić wiele stron. Ma jednak ograniczenia w jakości wyświetlanych stron. 4.2 Czym jest przycisk Dodaj zakładkę? O zakładkach przeczytasz w punkcie 5.1. 4.3 Czym jest przycisk Dodaj do zbiorów? O zbiorach przeczytasz w punkcie 6. 4.4 Czym są metadane? Skąd się biorą? Jak zgłosić błąd w metadanych? O metadanych przeczytasz w punktach 7.3.2 i 7.3.29. 4.5 Czym jest opis? O opisie przeczytasz w punkcie 7.3.16. 4.6 Jakie modyfikacje graficzne dokumentów mogę zastosować w portalu Delet? Narzędzie do modyfikacji graficznych znajdziesz w rozwijanym menu narzędzia po lewej stronie dokumentu. Możesz skorzystać z następujących narzędzi: Obrót o dowolny kąt: by obróć obraz, możesz wpisać wartość ręcznie lub przycisnąć strzałkę obracającą obraz. Jeśli chcesz obrócić obraz o 90 stopni, możesz skorzystać z jednego z dwóch przycisków obracania o 90 stopni. Możesz też przesuwać obraz za pomocą myszy – w tym celu wciśnij Lewy Shift + Lewy Alt + Lewy Przycisk Myszy – przesunięcie myszy obróci obiekt. Jasność: by zmienić jasność obrazu, musisz przesunąć suwak do oczekiwanej wartości. Kontrast: by zmienić kontrast obrazu, musisz przesunąć suwak do oczekiwanej wartości. Nasycenie: by zmienić nasycenie obrazu, musisz przesunąć suwak do oczekiwanej wartości. Odcienie szarości: zmieniają obraz w czarno-biały. Odwrócenie kolorów: zmienia obraz w negatyw. Lustrzane odbicie: zmienia obraz w jego lustrzane odbicie. Resetuj filtry: przywraca wartości domyślne (uwaga: tej zmiany nie można cofnąć!). UWAGA: W przypadku tworzenia lekcji z kilkoma obrazami zmiany graficzne będą odnosiły się zawsze tylko do tego kafelka, w którym coś zmieniamy. Nie ma możliwości zrobienia globalnych zmian graficznych dla wszystkich kafelków jednocześnie. 4.7 Jak zapisać adnotacje i modyfikacje graficzne w pojedynczym dokumencie? Portal niestety nie pozwala na razie na zapisywanie modyfikacji graficznych i adnotacji w pojedynczych dokumentach. Można je zapisać poprzez stworzenie prywatnej lekcji na własne potrzeby. Dobrym pomysłem na zapisanie notatek w dokumentach są zakładki. § 5. Zakładki 5.1 Czym są zakładki? Jak dodawać zakładki? Zakładka to cyfrowy odpowiednik prawdziwej zakładki w książce. Pozwala dodać krótki opis tekstowy do poszczególnych stron dokumentu. Możesz dodać wiele zakładek na każdej stronie dokumentu. W przeglądzie stron dokumentu strony z zakładką mają specjalne oznaczenie. Zakładki są widoczne tylko dla ciebie i nikt inny nie może ich zobaczyć. Zakładki możesz dodać w widoku dokumentu z panelu Zakładki lub poprzez ikonę po lewej stronie ekranu. W Strefie użytkownika (patrz punkt 6) znajdziesz spis wszystkich swoich zakładek. 5.2 Czy mogę udostępnić moje zakładki innym użytkownikom? Nie ma możliwości udostępniania zakładek. 5.3 Czy mogę dodać zakładki w lekcji? Nie ma możliwości dodawania zakładek w lekcjach. § 6. Zbiory 6.1 Czym są Zbiory? Zbiory to tematyczne kolekcje dokumentów i obrazów stworzone z najcenniejszych zasobów CBJ. Te same dokumenty mogą należeć do kilku zbiorów. 6.2 Czym są Zbiory użytkowników? Są to dokumenty ułożone w kolekcję przez innych użytkowników portalu, opatrzone komentarzem i udostępnione publicznie. 6.3 Jak stworzyć zbiór? Istnieją 3 sposoby na tworzenie zbiorów.: Z zakładki Moje zbiory (w Strefie użytkownika lub w Zbiorach) poprzez przycisk Dodaj zbiór. Przyciskiem plusa wyświetlającym się po najechaniu na miniaturę obiektu w zakładce Zbiory lub w wynikach wyszukiwania w zbiorach. Bezpośrednio w dokumencie przyciskiem Dodaj obiekt do zbioru (lewa strona ekranu). By stworzyć zbiór, trzeba utworzyć dla niego nazwę i opis. W każdej chwili możesz zmienić nazwę i opis zbioru. Jednak po publikacji nie będzie to już możliwe. 6.4 Jak dodawać dokumenty do zbioru? Istnieją 2 sposoby na dodawanie dokumentów do zbiorów. Poprzez naciśnięcie plusa na obiekcie w zakładce Zbiory lub w wyszukiwaniu i wybranie zbioru, do którego chcesz dodać dokument. Bezpośrednio w dokumencie przyciskiem Dodaj obiekt do zbioru (lewa strona ekranu). UWAGA: Nie można dodać dwa razy tego samego dokumentu do jednego zbioru. UWAGA: Nie można dodać obiektu do udostępnionego zbioru. § 7. Lekcje 7.1 Czym są Lekcje? Lekcje to kluczowa funkcjonalność portalu Delet pozwalająca tworzyć i udostępniać wirtualne prezentacje na podstawie materiałów wizualnych zamieszczonych w portalu. Lekcje pozwalają w łatwy i przystępny sposób zapoznać się z historią i kulturą żydowską. W portalu znajdują się zarówno lekcje stworzone przez pracowników i współpracowników SŻIH i ŻIH, jak i stworzone przez użytkowników. 7.2 Jakie są rodzaje lekcji? 7.2.1 Lekcja Lekcja to specjalne przygotowany materiał mający charakter prezentacji edukacyjnej, przeznaczony dla uczniów licealnych, gimnazjalnych i wszystkich zainteresowanych historią i kulturą żydowską. Lekcja powinna koncentrować się na konkretnym temacie zgodnym z jej tytułem i opisywać go w sposób wyczerpujący. Sugerujemy, żeby lekcje na końcu miału pytania, pomagające sprawdzić, czy odbiorcy zrozumieli treść. 7.2.2 Warsztat Warsztat to specjalne przygotowany materiał mający charakter prezentacji edukacyjnej, przeznaczony dla studentów lub uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wszystkich zainteresowanych historią i kulturą żydowską. Warsztat powinien zachęcać do rozszerzania swojej wiedzy, poznania dodatkowych materiałów i artykułów oraz skłaniać do zgłębienia przedstawionego materiału. Warsztat nie musi całościowo prezentować tematu, ale powinien być zachętą do samodzielnego zainteresowania się nim. 7.2.3 Oprowadzenie kuratorskie Oprowadzenie kuratorskie jest przedstawieniem wystawy, która miała lub ma miejsce w ŻIH albo wirtualnej wystawy stworzonej na potrzeby portalu Delet. Wszystkie Oprowadzania kuratorskie są przygotowane przez wyspecjalizowanych kuratorów i edukatorów. 7.2.4 Opracowanie Opracowanie to materiały stworzone w oparciu o zasoby portalu Delet. W opracowaniach zajdą Państwo artykuły naukowe, felietony, prozę etc. Opracowania są przygotowywane przez pracowników i współpracowników SŻIH i ŻIH. 7.2.5 Co oznacza logo Delet na okładce lekcji? Logo Delet na okładce lekcji oznacza, że lekcja ta została przygotowana przez pracowników lub współpracowników SŻIH i ŻIH. 7.3 Tworzenie lekcji 7.3.1 Jak stworzyć nową lekcję? By stworzyć lekcję, należy wejść w zakładkę Moje lekcje (w Strefie użytkownika lub w Lekcjach) i kliknąć przycisk +. 7.3.2 Co powinno znaleźć się w metadanych lekcji? W metadanych lekcji pewien znaleźć się skrócony opis lekcji, który przybliży jej zawartość innym użytkownikom. Należy też dodać tagi ściśle powiązane z tematem lekcji. 7.3.3 Jak dodawać tagi do lekcji? Przed dodaniem tagów do lekcji warto zapoznać się z listą tagów i listą słów kluczowych znajdującą się w zakładce Wyszukiwanie zaawansowane. 7.3.4 Czemu nie mogę wybrać typu lekcji Oprowadzanie kuratorskie i Opracowanie? Oprowadzania kuratorskie i Opracowania to specjalny typ lekcji dostępny tylko dla pracowników i współpracowników SŻIH i ŻIH. 7.3.5 Jak stworzyć nową stronę w lekcji? By stworzyć nową stronę w lekcji, należy kliknąć ikonę „dodaj stronę”, znajdziesz ją w ikonach opcji lekcji na górze ekranu lub w panelu strony lekcji po lewej stronie ekranu (na wysuwanym pasku bocznym z miniaturami stron lekcji). Przy tworzeniu pierwszej strony lekcji przycisk Dodaj stronę znajdziesz na środku ekranu. 7.3.6 Jak zmienić kolejność stron w lekcji? W wysuwanym panelu bocznym możesz przeciągać strony w lekcji za pomocą myszki na wybrane przez siebie miejsce. Pamiętaj, aby po przesunięciu stron zapisać lekcję. 7.3.7 Czym są layouty stron w lekcji? Jak zmienić layouty w strony w lekcji? Layouty pozwalają na dodanie większej ilości kafelków i wypełnienie ich obrazami lub tekstem. Na jednej stronie lekcji może pojawić się wiele kafelków w różnych układach graficznych. Każdy kafelek jest traktowany niezależnie. By zmienić layout, kliknij w ikonę zmiany layoutu w ikonach opcji lekcji. 7.3.8 Jak zmienić kolejność kafelków w layoutach? Po lewej stronie każdego kafelka znajduje się jego numer w wybranym layoucie. Zmiana numeru zamienia miejscami kafelki w layoucie. 7.3.9 Skąd mogę brać obrazy do lekcji? Podstawą każdej lekcji powinny być dokumenty z portalu Delet. Można je uzupełnić o obrazy z zewnętrznego adresu URL. 7.3.10 Co mogę dodać do kafelków w lekcji? Do każdego kafelka w lekcji możesz dodać obraz z portalu Delet, obraz z zewnętrznego adresu URL lub tekst. 7.3.11 Jak dodać obraz z portalu Delet? By dodać obraz z Portalu do strony lekcji, należy kliknąć „dodaj element” w widoku strony lekcji, a następnie wybrać „dodaj obraz”. 7.3.12 Jak dodać kafelek tekstowy? By dodać tekst do strony lekcji, należy kliknąć „dodaj element” w widoku strony lekcji, a następnie wybrać „dodaj tekst”. 7.3.13 Jak dodać obraz z zewnętrznego adresu URL? Jak pobrać adres URL obrazu z innej strony? By dodać zewnętrzny obraz do strony lekcji, należy kliknąć „dodaj element” w widoku strony lekcji, a następnie wybrać „dodaj zewnętrzny obraz” i wkleić URL obrazu. By pobrać zewnętrzne URL z innej strony, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany obraz i wybrać opcję „kopiuj adres obrazu”. UWAGA: zadziała to tylko z obrazami z „white list”. 7.3.14 Z jakich adresów URL mogę udostępniać obiekty w Portalu Delet? Jakie adresy URL są na „white list”? Aktualnie obsługiwane adresy URL to: strona ŻIH: www.jhi.pl, Wikipedia. W przyszłości planujemy rozszerzyć listę o kolejne adresy. 7.3.15 Jak mogę dodać obraz z CBJ, którego nie ma na portalu Delet? Na razie nie przewidujemy takiej możliwości. 7.3.16 Czym jest opis strony i jak go dodać? Opis strony to globalny opis dla wszystkich kafelków na stronie. Może zawierać komentarz tekstowy do całej strony lekcji oraz informację o cytowanych źródłach. 7.3.17 Czy mogę dodać własną ilustrację do lekcji w portalu Delet? Nie przewidujemy takiej możliwości. Jeśli potrzebujesz jakieś ilustracji, poszukaj jej w Wikipedii lub na stronie ŻIH (www.jhi.pl). 7.3.18 Jak dodać adnotację do obiektu w lekcji? By dodać adnotację, musisz otworzyć narzędzia (po lewej stronie na górze obiektu) i wybrać kształt zaznaczenia. Może to być prostokąt, koło, wielokąt lub pinezka. Można też wybrać kolor, grubość i rodzaj linii oraz kolor wypełnienia kształtu. 7.3.19 Jak modyfikować zaznaczenie? By mieć możliwość modyfikacji zaznaczenia, musisz najechać na nie, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Masz też automatyczną możliwość modyfikacji zaznaczenia od razu po jego stworzeniu. 7.3.20 Jak zmienić rozmiar zaznaczenia? Kliknij myszką w obszarze zaznaczenia i przeciągnij, chwytając za bok zaznaczenia. 7.3.21 Jak zmienić kształt wielokąta? Nie ma możliwości zmiany kształtu raz utworzonego wielokąta, można zmienić jedynie jego rozmiar. 7.3.22 Jak zmienić kolor wypełnienia i kolor linii? By zmienić kolor, kliknij myszką w obszarze zaznaczenia, tak by wybrać pole adnotacji, a następnie z narzędzi wybierz „kolor wypełnienia” lub „kolor linii”, po czym wybierz kolor. UWAGA: Kolor wypełnienia domyślnie jest ustawiony na 100% przezroczystości – by był widoczny, należy zmniejszyć przezroczystość. 7.3.23 Jak zmienić kolor pinezki? Pinezka ma jeden określony kolor, którego nie da się zmienić. 7.3.24 Jak można zastosować wielokrotnie ten sam kolor? Można wpisać ręcznie kolor (RGB) w panelu wyboru kolorów. 7.3.25 Jak zresetować wszystkie zaznaczenia w lekcji? By zresetować wszystkie zaznaczenia, należy kliknąć ikonę „usuń wszystkie zaznaczenia” w panelu narzędzia. Uwaga, tej opcji nie da się cofnąć! 7.3.26 Dlaczego w miniaturach lekcji lustrzane odbicie się nie wyświetla? Wynika to z ograniczeń technologicznych naszego Portalu. Pracujemy nad tym. 7.3.27 Do czego służy blokowanie edycji lekcji? Blokowanie edycji lekcji pozwala zobaczyć, jak wyświetli strona lekcji po udostępnieniu. 7.3.28 Jak edytować zawartość wcześniej utworzonej lekcji? By edytować zawartość lekcji, należy wejść w zakładkę Moje lekcje (w Strefie użytkownika lub w Lekcjach) i kliknąć ikonę zarządzania lekcją (kółko zębate), a następnie ikonę odblokowania zawartości (kłódka). 7.3.29 Jak edytować metadane wcześniej utworzonej lekcji? By edytować metadane lekcji, należy wejść w zakładkę Moje lekcje (w Strefie użytkownika lub w Lekcjach) i kliknąć ikonę zarządzania lekcją (kółko zębate), a następnie ikonę edycji metadanych (ołówek). Możesz też edytować metadane lekcji bezpośrednio z poziomu tworzenia lekcji (ikona ołówka). 7.3.30 Jak edytować okładkę lekcji? By edytować okładkę lekcji, należy wejść w zakładkę Moje lekcje (w Strefie użytkownika lub w Lekcjach) i kliknąć ikonę zarządzania lekcją (kółko zębate), a następnie ikonę edycji okładki (kwadrat). Podczas edytowania okładki możesz wybierać i kadrować obrazy, które dodałaś do swojej lekcji. W przypadku dodania kilkukrotnie tego samego obrazu pojawi się on kilkukrotnie w panelu wyboru obrazów na okładki. Okładkę tworzą jeden duży kwadrat i trzy koła. 7.3.31 Ktoś inny modyfikował lub dodał tag do mojej lekcji. Jak to się stało? Administracja zastrzega sobie prawo do tagowania lekcji (w celu usprawnienia wyszukiwania) i do niezbędnej korekty. § 8. Moje zbiory / moje lekcje 8.1 Czemu mój zbiór / moja lekcja jest wyszarzony/a? Oznacza to, że zbiór został udostępniony lub jest w trakcie weryfikacji przez administratora. 8.2 Jak stworzyć lekcję/zbiór w języku angielskim? By wybrać język lekcji, należy przy tworzeniu lekcji lub poprzez edycję metadanych wybrać język lekcji. UWAGA: Lekcję w języku polskim pojawią się tylko na polskojęzycznej stronie portalu, a w języku angielskim – tylko na angielskojęzycznej. Najłatwiej stworzyć lekcję dwujęzyczną poprzez przycisk duplikuj lekcję (patrz punkt 8.3). 8.3 Co robi przycisk duplikuj zbiór/lekcję? Po kliknięciu ikony „duplikuj” zostaje stworzona dokłada kopia lekcji, zawierająca te same opisy, obrazy i notatki. Zduplikowaną lekcję można dowolnie modyfikować. Pozwala to na stworzenie kopii zapasowej lekcji, naniesienie poprawek w już udostępnionej lekcji (której nie można modyfikować) oraz stworzenie podstawy do drugiej identycznej lekcji w języku angielskim (system niestety nie tłumaczy sam, liczymy na Was!). 8.4 Jak udostępnić zbiór/lekcję w portalu Delet? Aby udostępnić zbiór/lekcję, należy kliknąć ikonę „kliknij, aby zarządzać zbiorem/lekcją”, a następnie ikonę „udostępnij”. Po kliknięciu lekcja/zbiór zostanie przekazana/y do sprawdzenia administracji. Póki administrator nie zacznie sprawdzać lekcji, możesz wycofać prośbę o udostępnienie. Po rozpoczęciu sprawdzania ta opcja stanie się nieaktywna. Będziesz mógł jedynie zduplikować lekcję. 8.5 Czy lekcje, do których nie dodano okładek, mogą zostać upublicznione? Nie. Upublicznione będą jedynie lekcje z w pełni uzupełnionymi okładkami. 8.6 Widziałem ciekawy artykuł w Internecie, czy mogę go opatrzyć obrazami i udostępnić na portalu Delet? Nie. Wszystkie udostępniane treści muszą być twoim dziełem. Jeśli kogoś cytujesz, musisz to wyraźnie zaznaczyć. 8.7 Jak zmienić metadane obiektu? Nie ma możliwości zmiany metadanych obiektów w Portalu. Jeśli widzisz błąd, zgłoś go administracji. § 9. Wyszukiwanie 9.1 Jak działa wyszukiwanie w portalu Delet? Wyszukiwanie w portalu Delet jest podzielone na trzy części: wyszukiwanie proste w lekcjach, wyszukiwanie proste w zbiorach i wyszukiwanie zaawansowane. Wyszukiwanie otwieramy za pomocą ikony lupy po prawej stronie ekranu. 9.2 Jak szukać jednocześnie w lekcjach i zbiorach? Ze względu na mechanizm wyszukiwania nie ma takiej możliwości. 9.3 Czym jest wyszukiwanie zaawansowane? Wyszukiwanie zawansowane pozwala na zastosowanie precyzyjnego mechanizmu wyszukiwania w lekcjach/zbiorach. Można wyszukiwać jednocześnie po kilku pojęciach oraz zastosować mechanizmy filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania. 9.4 Co oznacza filtr „promowane”? Promowane lekcje to zbiór najciekawszych lub najbardziej aktualnych lekcji w portalu Delet. Lekcje promowane wyszukują się na górze wyników wyszukiwania. 9.5 Dlaczego nie mogę znaleźć dokumentów z CBJ w portalu Delet? W Delet znajdują się jedynie zbiory grupy Oneg Szabat i zbiory dział sztuki. Wszystkie inne udostępnione materiały można przeglądać za pomocą CBJ. § 10. Inne 10.1 Jak zgłosić błąd w portalu Delet? Jeśli widzisz błąd, prosimy, skontaktuj się z administracją Portalu.
Zobacz całość

Encyklopedia getta warszawskiego

W Żydowskim Instytucie Historycznym rozpoczął się wieloletni interdyscyplinarny projekt naukowy opracowania wirtualnej Encyklopedii getta warszawskiego. Encyklopedia będzie stanowić syntezę wszystkich prac nad pełną edycją Archiwum Ringelbluma. W jej zakres wejdą również inne kolekcje archiwalne ŻIH oraz opublikowane materiały źródłowe i wspomnieniowe dotyczące getta warszawskiego i Zagłady. Encyklopedia zostanie także zintegrowana z wynikami badań naukowców zajmujących się tą tematyką. Projekt jest elementem Programu Oneg Szabat, a Encyklopedia zostanie udostępniona na portalu DELET. W toku prac nad pełną edycją Archiwum Ringelbluma redaktorzy dokonali wielu istotnych odkryć badawczych z zakresu historii getta warszawskiego. W Archiwum zachowało się szereg materiałów dotyczących gospodarki, demografii oraz życia codziennego w getcie (w tym losu niektórych jego mieszkańców), które nie były dotychczas wykorzystywane w badaniach. Opracowane w sposób syntetyczny hasła Encyklopedii mają stanowić syntezę dotychczasowych badań oraz zapełniać luki w studiach nad gettem warszawskim. Obejmą również informacje zawarte w innych kolekcjach archiwalnych ŻIH (pamiętniki żydowskie z okresu okupacji, relacje ocalonych Żydów – materiały trudno dostępne m.in. ze względu na bariery językowe) oraz w opublikowanych materiałach źródłowych i wspomnieniowych dotyczących getta warszawskiego i Zagłady. Projekt będzie realizowany przez wyspecjalizowany, interdyscyplinarny zespół naukowy. Do dyskusji nad określeniem wstępnej listy haseł zostali zaproszeni wybitni polscy badacze. Kryterium doboru haseł stanowi nie tyle dotychczasowy stan badań nad tematem, co pokazanie jak najszerszej gamy zagadnień dotyczących getta warszawskiego. Encyklopedia ma je pokazywać w sposób możliwie całościowy. Spodziewana liczba haseł będzie liczyć ok. 2000 pozycji obejmujących następujące obszary tematyczne:   – hasła problemowe – zostaną wybrane i opracowane m.in. w oparciu o materiały zachowane dla nieukończonego projektu badawczego prowadzonego przez grupę Oneg Szabat zatytułowanego „Dwa i pół roku wojny”, który był pomyślany jako całościowa monografia życia społecznego w getcie warszawskim, – hasła osobowe – w przeważającej większości będą dotyczyć zamordowanych Żydów warszawskich, których nazwiska zachowały się w tekstach relacji lub dokumentów, – hasła dotyczące organizacji – będą dotyczyć organizacji politycznych, kulturalnych i młodzieżowych, które działały w getcie warszawskim, – hasła historyczne – najważniejsze wydarzenia z historii getta, – hasła dotyczące charakterystycznych elementów gettowej codzienności, – hasła geograficzne, – inne. Encyklopedia zostanie udostępniona na portalu DELET. Warstwę ilustracyjną projektu będą stanowić wyjątkowe i dotychczas rzadko publikowane fotografie getta warszawskiego znajdujące się w zbiorach ŻIH. Hasłom zostaną przypisane także wykresy, grafy, odniesienia do dokumentów ze zbiorów ŻIH i publikacji oraz tagi, które będą wiązały ze sobą hasła o podobnej tematyce. Encyklopedia będzie interaktywną siecią odniesień pomiędzy opracowanymi hasłami (umożliwiającą śledzenie powiązań między osobami, organizacjami, wydarzeniami czy miejscami), skanami oryginalnych dokumentów oraz ilustrującymi poszczególne hasła fotografiami. Korzystanie z niej będzie proste nawet dla osób posiadających niewielką znajomość tematu, a ze względu na swoją wirtualną formę, będzie mogła być na bieżąco modyfikowania i uaktualniania w razie pojawienia się nowych ustaleń badawczych. W trakcie prac nad Encyklopedią będą organizowane seminaria i konferencje stanowiące okazję do przedyskutowania i przemyślenia istotnych kwestii z zakresu historiografii Zagłady. Będą na nie zapraszani specjaliści z różnych ośrodków naukowych, a także zainteresowani tematem studenci i młodzi badacze spoza zespołu pracującego nad projektem. Opublikowana online Encyklopedia będzie miała funkcję zarówno edukacyjną, jak i popularyzatorską. Chcielibyśmy, aby wykraczała poza krąg badaczy, którzy zajmują się tą tematyką i trafiła do serokich grup odbiorców: nauczycieli, wykładowców, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i in. Jednym z najważniejszych celów projektu jest inspirowanie przyszłych badań naukowych i zachęcenie badaczy do głębszego przebadania tematów, które w Encyklopedii zostaną ujęte w formie hasłowej. Po przygotowaniu wszystkich haseł zespół badawczy dokona wyboru najistotniejszych, które ukażą się drukiem jako podsumowanie serii wydawniczej Archiwum Ringelbluma. Kierownikiem projektu jest prof. Andrzej Żbikowski, a koordynatorką Maria Ferenc-Piotrowska. Zakończenie projektu zostało przewidziane na 2023 r. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.     Wszystkie fotografie pochodzą z Archium Ringelbluma.
Zobacz całość
Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]