parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Frank Jakub Lejbowicz

Frank Jakub Lejbowicz

(1726 Korolówka – 1791 Offenbach) – ostatni wielki przywódca ruchu mesjańskiego, zainaugurowanego przez Sabataja Cwi. W 1727 ojciec F. został oskarżony o herezję sabataistyczną i rodzina musiała opuścić Rzeczpospolitą. Przeniosła się najpierw na Bukowinę, a później na Wołoszczyznę. W 1750 F. zaczął studiować kabałę w Smyrnie u kryptosabatajczyka, rabiego Issachara z Podhajec. W 1752 w Nikopolu n. Dunajem ożenił się z Chaną, córką wybitnego uczonego i sabatajczyka, Jehudy Lewiego Towy. Kilka miesięcy później wyruszył do Salonik, by poznać u tamtejszych donmeńczyków doktrynę Baruchji Ruso. W 1754 w Salonikach otworzył własną szkołę. Jego ambicje mesjanistyczne doprowadziły do konfliktu z konwertytami. F. musiał opuścić Saloniki i przenieść się do Smyrny. Tam w 1755 przybyli do niego wysłannicy podolskich sabatajczyków, Nachman z Buska i Elisza Szor z Rohatyna, którzy przekonali go do idei mesjanistycznej misji w Polsce. Na ziemie Rzeczpospolitej przybył 5 XII 1755 i od razu rozpoczął objazd sabataistycznych chawur. Punktem zwrotnym jego pomyślnie przebiegającej misji były wydarzenia z 27 I 1756 w Lanckoruniu n. Zbruczem, gdzie spotkał się z najbliższymi stronnikami, korzystając z odbywającego się tam jarmarku. Przyłapani przez ortodoksów na orgiastycznych rytuałach, zostali aresztowani. 13 VI 1756 sąd rabinacki obłożył klątwą (cherem) wszystkich, którzy wierzyli w Sabataja Cwi, Natana z GazyBaruchję Ruso; zabroniono Żydom czytania Zoharu i innych dzieł kabalistycznych, aż do ukończenia 30 roku życia, a także i później osobom, które nie zaznajomiły się gruntownie z literaturą talmudyczną. W specjalnym piśmie okólnym, skierowanym do wszystkich kahałów podolskich sąd polecił uwięzić wszystkich, którzy nie kryli się ze swą heretycką wiarą. Klątwę tę potwierdził Sejm Żydów Korony w Konstantynowie. Sprawą zainteresował się biskup kamieniecki, M. Dembowski. Zachęcony rozmową z frankistami, którzy skarżyli się, że są prześladowani z powodu odrzucania Talmudu, oraz ze względu na wiarę, przypominającą nieco wiarę chrześcijańską, przejął sprawę w swoje ręce. W tej sytuacji F. wezwał swoich stronników do ujawnienia się. Po raz drugi aresztowany, pod koniec kwietnia 1756 został wydalony z Polski. Po krótkim okresie otwartej agitacji w Salonikach, pod koniec 1756 lub na pocz. 1757, przyjął islam razem z teściem i kilkoma bałkańskimi sabatajczykami. W ten sposób powstało nowe ugrupowanie sabataistycznych konwertytów, które przyjęło nazwę abrahamitów. Jego przywódcą został F., zaś głównym teologiem – jego teść, Towa. W marcu 1758 F. uroczyście ogłosił się wcielonym Bogiem i mesjanistycznym następcą Sabataja Cwi oraz Baruchji Ruso. W poł. 1758, po otrzymaniu od króla Augusta II listu żelaznego, powrócił wraz ze swymi stronnikami do Polski. Latem 1759 doszło do kolejnej dysputy publicznej z rabinami we Lwowie (dysputa lwowska), po której ponad 1 tysiąc sabatajczyków przyjęło chrzest. F. ochrzcił się 17 IX 1759, otrzymując imię Józef. Na skutek denuncjacji własnych stronników 7 I 1760 został aresztowany i skazany przez sąd konsystorski w Warszawie na bezterminową izolację w klasztorze na Jasnej Górze. Podczas trzynastoletniego pobytu w tamtejszym klasztorze, ostatecznie wypracował swoją zbawczą doktrynę. Celem jego mesjanistycznych wysiłków było „uwolnienie” Szechiny, uwięzionej w obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej. Z aresztu częstochowskiego został uwolniony dopiero w 1773 przez wojska rosyjskie, pacyfikujące konfederację barską. Ponieważ uwolnienie to miało „nieformalny” charakter i wyrok sądu konsystorskiego pozostawał w mocy, musiał opuścić Polskę i osiadł w Brnie Morawskim. Jako skuteczny misjonarz Żydów cieszył się protekcją cesarzowej Marii Teresy. Po jej śmierci Józef II nakazał mu spłacić długi i opuścić Austrię. W marcu 1786 F. przeniósł się do Offenbachu n. Menem, gdzie od księcia Wolfganga Ernsta II von Isenburg wydzierżawił zamek. Założył tam swój ostatni, największy dwór. Bywały chwile, że przebywało na nim 800 frankistów, zaś liczba stałych rezydentów sięgała 400. Spędzali tam czas, podobnie jak w Brnie, na ćwiczeniach wojskowych i studiowaniu doktryny sabataistycznej. 10 XII 1791 F. zmarł na apopleksję. Władzę w sekcie przejął triumwirat jego dzieci: Roch, Józef i Ewa. Fiasko mesjinistycznych zapowiedzi roku 1800 przyniosło rodzeństwu ostateczną kompromitację. Dwór, który zaczął pogrążać się w długach, opuścili niemal wszyscy stronnicy. W 1816 zmarła Ewa F., przy której do końca wytrwało jedynie kilka najbliższych osób. (Zob. też: Dobruszka Mojżesz; Ezaw; ezawowe szaty; Lippmanowicz Jeruchim; Nachman Samuel ben Lewi; Osman Izrael z Czerniowiec; pargod; prawowierni; Szor Natan ben Elisza; Szor Salomon ben Elisza)

Polski Słownik Judaistyczny

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]