parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Dancigierów (Dancygierów; Danzigerów) ród

Dancigierów (Dancygierów; Danzigerów) ród

ród cadyków z Aleksandrowa Łódzkiego, tworzący dynastię, która nabrała rozgłosu w 2. połowie XIX w., a w XX w. odgrywała rolę trzeciej co do ważności dynastii chasydzkiej. Na Aleksandrowie (w praktyce zaś Łodzi, gdzie przez część roku rezydowali cadycy) koncentrowało się zainteresowanie sfer ludowych oraz baale(j) batim (baal ha-bajit) i kupców. Chasydzi aleksandrowscy trzymali się raczej z dala od partii politycznych. Część z nich rekrutowała się z kręgów związanych z Mizrachi. W większości ośrodków żydowskich w Polsce istniały aleksandrowskie sztyble i be(j)t ha-midrasze. Założyciel dynastii Szraga Fajwel D. (? Warszawa – 1849 Warka?) był najmłodszym synem zamożnego baal ha-bajt z Warszawy. Studiował u Jaakowa ben Jaakowa Mosze z Leszna. Później był związany z dworem J.I. Horowica z Lublina, gdzie m.in. pełnił funkcję sofera. Po śmierci Horowica został zwolennikiem Symchy Binema z Przysuchy. Konflikt z teściem, który był misnagdem, zmusił go ostatecznie do przyjęcia stanowiska rabina, kolejno w: Grójcu, Gąbinie, Sierpcu i Makowie. W pewien czas po śmierci Symchy Binema stał się zwolennikiem I.I. Kalisza z Warki, zostając jego następcą na kilka miesięcy przed śmiercią. Tylko nieliczne jego responsy i wypowiedzi zostały opublikowane (m.in. w dziele jego wnuka, Jismach Israel, 1911). Jechiel D. (1848–1894 Aleksandrów?), syn Szragi Fajwela Gricera był pierwszym Rebem z Aleksandrowa. Wychował się na dworze I.I. Kalisza z Warki. Z racji swego ożenku, studiował w Przysusze. W młodości nawiązał kontakty z wieloma innymi cadykami. Piastował stanowisko rabina w Tarczynie pod Warszawą, a następnie w Grójcu. W 1849, po ojcu, objął przewodnictwo chasydów z Warki. W międzyczasie został zwolennikiem Dow Bera (Berysza) Landaua z [Wielkiej] Białej. Po jego śmierci w 1870 przeniósł się do Aleksandrowa, gdzie założył swój dwór, który stał się ośrodkiem nowej gałęzi polskiego chasydyzmu, z powodzeniem konkurującym z ośrodkami w Kocku i Warce. Znany był z bezkompromisowego stosunku do kwestii religii i łagodnego usposobienia w życiu prywatnym. Utrzymywał się wyłącznie z płacy aleksandrowskiego rabina. Inne dochody poświęcał na potrzeby biednych; m.in. opiekował się wszystkimi dziećmi, które przyprowadzali doń chasydzi. Abraham ben Zeew Nachum Bornstein nazwał go „królem cadyków”. Nie publikował swych prac, a część jego wypowiedzi oraz testament cytowane są w dziele jego syna i następcy; Jismach Israel, 1911), Jerachmiel Izrael Icchak D. (1853 Turczyn – 1910 Aleksandrów), syn Jechiela, był drugim Rebem z Aleksandrowa. Studiował pod kierunkiem ojca i Dowa Bera Landaua z Białej. Był znany ze swej pokory, słynął także jako znakomity znawca halachy i wybitny uczony. Wielokrotnie odrzucał proponowane mu stanowiska rabinackie. Dopiero nacisk chasydów skłonił go w 1894 do objęcia po ojcu stanowiska cadyka z Aleksandrowa. Był najwybitniejszym przedstawicielem tej dynastii, zyskując dla niej szerszy rozgłos i wielu entuzjastycznych zwolenników (w tym przede wszystkim w Warszawie i Łodzi). W 1909, w związku z masowym odwiedzaniem cadyka przez chasydów podczas świąt, wzniósł dużą synagogę w centrum Aleksandrowa. Skupił wokół siebie grupę zwolenników zaawansowanych w studiach talmud., przyczyniając się w ten sposób do konsolidacji związanego z nim środowiska, oraz stając się jego prawdziwym przewodnikiem duchowym. Wkrótce po jego śmierci ukazały się kazania i rozważania, poświęcone cotygodniowym i świątecznym czytaniom Tory pt. Jismach Israel (1911), w których Jerachmiel Izrael Icchak cytował także wypowiedzi ojca i dziadka. Samuel Cwi D., zwany też – od tytułu swego głównego dzieła – Tiferet Szmuel (1856 Turczyn – 1923 Aleksandrów?), syn Jechiela i brat Jerachmiela Izraela Icchaka był trzecim Rebem z Aleksandrowa. Icchak Menachem Mendel D. (1880 Aleksandrów – 1943 Treblinka), syn Samuela Cwi był czwartym Rebem z Aleksandrowa. Stanowisko to objął po ojcu w 1924. Pod jego kierunkiem znaczenie dynastii wzrosło, m.in. dzięki rozwojowi sieci aleksandrowskich jesziw w wielu miastach polskich (w tym w Warszawie i Łodzi). Na krótko przed II wojną światową chasydzi aleksandrowscy wznieśli nowoczesny trzypiętrowy dwór dla swego cadyka. Po wybuchu wojny ukrywał się on w Łodzi. Zadenuncjowany przez folksdojcza z Aleksandrowa, dzięki dużej łapówce, przeniósł się do Warszawy. Nie prowadził już działalności publicznej jako cadyk, żyjąc i modląc się w otoczeniu dzieci i wnuków. Latem 1940 przeniósł się do Otwocka, gdzie odnalazł się w atmosferze małego miasta i wznowił publiczną działalność w środowisku swych chasydów. Wraz z nimi został wywieziony do Treblinki, gdzie zginął. Pośmiertnie wydano jego dzieło Akedat Icchak (hebr., Ofiara Izaaka, 1953). Obecnie, poza granicami Polski, istnieją dwa najważniejsze ośrodki chasydów aleksandrowskich: a) w Izraelu, w Bnej-Brak, gdzie po II wojnie świat. kierujący miejscową jesziwą wnuk Jechiela – Juda Mojżesz Tiehberg został ogłoszony kolejnym Rebem z Aleksandrowa, a następnie funkcję tę przejął Abraham Menachem D. (ur. 1921); b) w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku na Brooklynie, gdzie istnieje duża aleksandrowska jesziwa, którą kierowali kolejno: Jerachmiel Sekuła i Jechiel Menachem Singer (zm. 1989).

Polski Słownik Judaistyczny

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]