parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

kalendarz żydowski

kalendarz żydowski

(hebr. luach ha-szana) jest kalendarzem księżycowo-słonecznym, opartym na roku księżycowym, liczącym 354 dni 8 godzin 48 minut i 45 sekund. W celu wyrównania różnicy w stosunku do roku słonecznego, siedem razy w ciągu dziewiętnastu lat, czyli co dwa lub trzy lata, przypada rok przestępny, kiedy to dodaje się dodatkowy miesiąc, zw. adar szeni, co powoduje, że poszczególne miesiące przypadają zawsze o tej samej porze roku. Zwykły rok dzieli się na 12 miesięcy (hebr. chodaszim), przestępny – na 13 miesięcy; rozpoczynają się one od nowiu księżyca; liczą po 29 lub 30 dni. Rok liturgiczny zaczyna się wiosną, a rok świecki – jesienią. Nazwy miesięcy wywodzą się z tradycji babilońskiej: tiszri (jid. tiszrej, tyszre) – przypada na wrzesień-październik, cheszwan (jid. cheszwn) – na październik-listopad, kislew (jid. kislew) – na listopad-grudzień, tewet (jid. tejwes) – na grudzień-styczeń, szwat (jid. szwat) – na styczeń-luty, adar (jid. oder) – na luty-marzec, nisan (jid. nisn, nysn, nusn) – na marzec-kwiecień, ij(j)ar (jid. ijer) – na kwiecień-maj, siwan (jid. siwn, sywn) – na maj-czerwiec, tam(m)uz (jid. tamez) – na czerwiec-lipiec, aw (jid. ow) – na lipiec-sierpień, elul (jid. elel) – na sierpień-wrzesień. Nazwy dni tygodnia zostały ustalone w odniesieniu do szabatu; i tak pierwszym dniem tygodnia jest niedziela (hebr. echad be-szabat = dosł.: jeden w szabat; współcześnie używa się określenia jom riszon = dzień pierwszy; jid. zuntik); drugim – poniedziałek (hebr. szeni be-szabat = drugi w szabat; współcześnie – jom szeni = dzień drugi; jid. montik); trzecim – wtorek (hebr. szliszi be-szabat = trzeci w szabat; współcześnie – jom szliszi = dzeń trzeci; jid. dinstik); czwartym środa (hebr. rewii be-szabat = czwarty w szabat; współcześnie – jom rewii = dzień czwarty; jid. mitwoch); piątym – czwartek (hebr. chamiszi be-szabat = piąty w szabat; współcześnie – jom chamiszi = dzień piąty; jid. donersztik); szóstym – piątek (hebr. sziszi be-szabat = szósty w szabat; współcześnie – jom sziszi = dzień szósty; jid. frajtik); po nich następuje świąteczny dzień siódmy, tj. sobota, czyli szabat (jid. szabes). Dniami, które posiadają szczególne znaczenie – poza szabatem – są poniedziałek i czwartek, kiedy to – zgodnie z wprowadzonym przez Ezdrasza obyczajem – należy odczytywać określone rozdziały z Tory (por. Tory czytanie). Dni te uważane były za szczęśliwe i np. często organizowano w nie jarmarki (także w Rzeczpospolitej). Doba zaczyna się i kończy o zachodzie słońca. W obecnej formie k.ż. funkcjonuje już ponad 1600 lat. W starożytności początek nowego miesiąca (Rosz Chodesz), opierając się na świadectwie dwóch naocznych świadków obserwujących nadejście nowiu, ogłaszał sanhedryn, dając sygnał do rozpalania ognisk na wzgórzach; w ten sposób przekazywano informację do coraz odleglejszych miejsc. Później wiadomość nieśli specjalni posłańcy; ze względu na mogące stąd wyniknąć opóźnienia w obchodzeniu świąt, ustalono że w diasporze dodawać się będzie do nich jeden dzień „na zapas” (hebr. jom tow szeni szel galujot = dosł.: drugi dzień świąteczny dla wygnania). W 359 n.e. Hillel II zdecydował się ogłosić opracowany przez siebie sposób obliczania k.ż. i odtąd zeznania świadków nie były już potrzebne. Według k.ż., dzieje świata (anno mundi) zaczynają się od czasu jego stworzenia, którego – zgodnie z tradycją – Bóg dokonał na 3 760 lat przed powszechnie w świecie chrześc. przyjętą datą, określaną jako początek naszej ery, był to zatem rok pierwszy. Tak więc np. 1999/2000 jest – według k.ż. – 5760 rokiem istnienia świata. (Zob. też: dat żydowskich obliczanie; Hoszana Raba; jubileuszowy rok; „Kalendarz Żydowski – Almanach”; kalendarze żydowskie (wydawnictwa); księżyc; Mar Samuel; Pineles Hirsz Mendel; Rosz ha-Szana; Seder Olam)

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]