parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Be(j)t Josef

Be(j)t Josef

Be(j)t Josef (hebr., Szkoła [Dom, Szczep] Józefa; jid. Bejs [Bajs] Josef) – 1. ruch religijny i powiązana z nim sieć jesziw; maksymalistyczny nurt musar. Jego twórcą był Josef J. Hurwic, od którego imienia pochodzi nazwa ruchu, a jego geneza wiąże się z jesziwą w Nowogródku. Po jej ewakuacji, w związku z działaniami wojennymi w głąb Rosji (1915), nastąpił podział na cztery grupy, z siedzibami w Homlu, Kijowie, Charkowie i Rostowie. Każde z tych centrów zakładało własne jesziwy i kibuce (w 1915-1921 na Ukrainie i Białorusi powstało 30 takich jesziw). Wobec zamykania tych uczelni przez władze sowieckie, zimą 1921/1922, 600 członków trzech centrów nowogródzkich przekroczyło granicę Polski (ostatnia grupa z jesziwy berdyczowskiej uczyniła to w 1925). Po powrocie do Polski ukształtowały się cztery ośrodki centralne: w Białymstoku – jesziwa z Homla z rabim A. Joffenem; w Międzyrzecu Podlaskim – jesziwa kijowska; w Warszawie – jesziwa rostowska z rabim Abrahamem Załmanem; w Pińsku – jesziwa berdyczowska z rabim Szmuelem Weintraub SzmuelWeintraubem (od 1928). Obok jesziw centralnych, pod ich nadzorem, powstawały tzw. małe (młode) jesziwy (hebr. jesziwot ktanot). Podczas okresowych zjazdów (do 1939 odbyło ich 10) autonomiczne centra rozwiązywały wspólne problemy. Z ruchem B.J. związane były pisma: „Or ha-Musar” (hebr., Światło Musar, 1922-1933), „Chaje(j) ha-Musar” (hebr., Życie Musar, 1935-1939). W 1924 B.J. obejmował 11 jesziw; liczba ta szybko rosła i w 1933 było ich już 35, a w 1937 – 60. Największe z nich miały ponad 200 studentów. Za swój rozwój ruch płacił konfliktem dwóch typów aktywności: pracą nad samodoskonaleniem i działaniem wśród „cnotliwych”, poprzez zakładanie wspomnianych jesziwot ktanot. Odsunięcie na drugi plan studiów talmudycznych, budzące zastrzeżenia w sferach rabinackich (zwł. litewskich), także z czasem uległo ewolucji, przez co częściowo zatarł się rozłam między wielkimi jesziwami litewskimi i centralnymi omawianego ruchu. W 1929 Joffen założył pierwszą w Palestynie (Tel Awiw) jesziwę B.J., a po II wojnie światowej – takąż uczelnię na nowojorskim Brooklynie. Do dziś istnieje kilka jesziw, związanych z tradycją B.J. Ze względu na rygoryzm moralny, mają one trudności z naborem słuchaczy. Fenomen bujnego rozwoju ruchu, po Zagładzie Żydów polskich okazał się niemożliwy do powtórzenia. 2. Be(j)t Josef – tytuł komentarza J. ben E. Karo do dzieła Arbaa Turim autorstwa Jakuba ben Aszera. Został on napisany w 1522-1542, i był dopracowywany przez dalsze 12 lat. Choć najbardziej znaną pracą Karo był Szulchan Aruch, to jednak właśnie B.J. stanowił opus magnum tego autora. Dzieło to miało być realizacją podjętej przezeń historycznej misji stworzenia kompendium, stanowiącego unifikację halachy. Mimo, że autor starał się utrzymać je w formie komentarza do Arbaa Turim, jest ono od owego kodeksu niezależne; poszczególne decyzje zostały wywiedzione wprost z Talmudu, po przeprowadzeniu szczegółowych dyskusji nad opiniami wszelkich autorytetów, przy czym w razie różnicy zdań, Karo przychylał się do poglądów uczonych sefardyjskich. Szulchan Aruch powstał jako streszczenie (skrót) B.J., który – w intencji Karo – miał być przeznaczony dla studentów, nie będących w stanie studiować monumentalnych rozmiarów szerszej wersji, obciążonej całym aparatem erudycyjnym.

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]