parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie

Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie

stowarzyszenie społeczne mające na celu wspieranie UH w Jerozolimie; jego odpowiedniki powstały w różnych krajach diaspory. W Polsce jego utworzenie zainicjował S. Poznański (1918); dzięki niemu, jeszcze przed założeniem UH, zaczął działać Tymczasowy Komitet dla Spraw UH w Jerozolimie (1920), ukonstytuowany ostatecznie w grudniu 1923. Fundusze T.P.U.H. pochodziły ze składek członkowskich i darowizn, z niewielkich subwencji kilku gmin żydowskich (Gmina warsz. odmówiła wsparcia finansowego w okresie sprawowania w niej władzy przez ortodoksów), a w okresie trudności finansowych – także subwencji Keren ha-Jesod. Centrala organizacji znajdowała się w Warszawie (magazyny w gmachu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, sala zebrań publicznych – w siedzibie warszawskiej lożyB'nei B'rith). Jeszcze przed oficjalną rejestracją stowarzyszenia, zaczęły działać oddziały T.P.U.H. w Białymstoku i Wilnie; zaś już po niej – także w Lublinie, Będzinie, Częstochowie, Grodnie, Katowicach, Kielcach, Lesznie, Pabianicach, Piotrkowie, Pińsku, Radomiu, Równem, Rzeszowie, Tarnopolu i Włocławku, przy czym zasadnicze znaczenie – poza stołecznym – miały nieprzerwanie działające oddziały w Wilnie, Krakowie, Lwowie i Łodzi. Choć ambicją działaczy było ufundowanie jakiejś katedry bądź gmachu dla UH, to jednak słabość finansowa na to nie pozwoliła. Główną formą działalności była zbiórka książek dla Biblioteki UH (obecnie Biblioteka Narodowa), ich opracowywanie, ale także planowe dla niej zakupy (w tym czasopismo) oraz gromadzenie archiwaliów (m.in. archiwa E. Gutmachera, S. Poznańskiego, A. Podliszewskiego, Ministerstwa Spraw Żydowskich Ukrainy Zachodniej oraz stare pinkasy). Do Biblioteki UH trafiały całe księgozbiory specjalistyczne i to nie tylko jud. (np. S. Goldflamma). T.P.U.H. współpracowało z wydawnictwami żydowskimi w Polsce (w tym z prasowymi) oraz z Bibliotekami – Narodową i Judaistyczną w Warszawie (por. Biblioteka Judaistyczna w Warszawie). Prowadziło też akcję informacyjną i propagandową na rzecz UH, poprzez publikowanie ogłoszeń oraz wydawanie broszur (25 pozycji wydane do 1933) i ulotek. Zajmowało się również osobami pragnącymi podjąć studia, udzielając im stosownych informacji i pomagając w załatwianiu formalności (w tym także certyfikatów, tj. zezwoleń władz mandatowych na legalny dłuższy pobyt w Palestynie). Kiedy zaczęły się prześladowania Żydów w Niemczech, T.P.U.H. zabiegało o rozbudowę UH, tak by mógł przyjąć uchodźców – zarówno studentów, jak i uczonych. Prezesami T.P.U.H. byli: adwokat warsz. Borys Dow Stawski (1862-1929), a po nim prof. M. Schorr. Po II wojnie światowej T.P.U.H. podjęło na nowo działalność w Polsce, poprzez prowadzenie zbiórki książek naukowych i religijnych, we współpracy z Jointem oraz z instytucjami polskimi. Prezesem T.P.U.H. został mianowany J. Tuwim. Po utworzeniu na UH Katedry Dziejów Żydów Polskich także rząd pol. wyraził zgodę na wysyłkę książek do tej placówki oraz swe poparcie. Przed wojną ukazało się drukiem przeszło 20 publikacji T.P.U.H. (głównie o charakterze sprawozdawczym), zaś od 1948 jego organem było czasopismo „Skopus” (od nazwy wzniesienia, na którym znajduje się campus UH). Wraz z likwidacją w miarę niezależnego żydowskiego życia społecznego i politycznego w Polsce, ok. 1950, działalność T.P.U.H. zaczęła zamierać.

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]