parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Ben-Gurion Dawid

Ben-Gurion Dawid

właśc. Dawid Grin (Grün) (1886 Płońsk – 1973 Jerozolima) – przywódca ruchu syjonistycznego, wieloletni przewodniczący egzekutywy Agencji Żydowskiej, pierwszy premier państwa Izrael. Wyrósł w rodzinie związanej z ruchem syjonistycznym, uczył się w zmodernizowanym chederze. Był jednym z założycieli młodzieżowego ruchu syjonistycznego Ezra. W 1903 wstąpił do partii PS. W 1905 brał udział w organizowaniu żydowskiej samoobrony. Od 1906 mieszkał w Palestynie. Szybko zdobył znaczenie polityczne; został wybrany do KC PS i reprezentował tę partię na XI Światowym Kongresie Syjonistycznym (1913). Uważał, że każdy członek partii winien osiąść w Palestynie, a tamtejsza społeczność żydowska powinna sama decydować o swojej przyszłości, bez interwencji ze strony diaspory. Opowiadał się za tym, by język hebrajski stał się językiem partii i żydowskiego życia publicznego w Palestynie. W 1915, wraz z grupą działaczy syjonistycznych, znalazł się na wygnaniu, najpierw w Egipcie, a następnie w Stanach Zjedn., gdzie zachęcał amerykańskich Żydów do osiedlania się w Palestynie. Był jednym z twórców młodzieżowej organizacji pionierskiej He-Chaluc. Po ogłoszeniu deklaracji Balfoura wezwał do tworzenia żydowskich oddziałów, które wzięłyby udział w wyzwoleniu Palestyny. Sam zaciągnął się do Legionu Żydowskiego. W lutym 1919, na konferencji PS wezwał syjonistów-socjalistów do jedności w budowaniu społeczeństwa socjalistycznego w Palestynie. Należał do inicjatorów powołania partii Achdut ha-Awoda oraz do założycieli organizacji Histadrut (1920), a w 1921-1935 był jej generalnym sekretarzem. W 1930-1934 starał się zapobiec wzrostowi wpływów rewizjonistów w ruchu syjonistycznym oraz rozłamowi tego ruchu. W 1933 został członkiem egzekutywy Agencji Żydowskiej, a w 1935-1948 był jej przewodniczącym. W 1937 opowiedział się za planem podziału Palestyny, sformułowanym przez specjalną komisję brytyjską. Wychodził z założenia, że nawet małe państwo żydowskie mogłoby stać się instrumentem dla zrealizowania idei syjonistycznych. Po fiasku rozmów z przedstawicielami arabskimi w Londynie i ogłoszeniu Białej Księgi w 1939 B.-G. potępił ją jako zdradę i opowiedział się za czynnym przeciwstawieniem się jej postanowieniom. Po wybuchu II wojny światowej wezwał jednak do poparcia Wlk. Brytanii, mimo sprzeciwu wobec prowadzonej przez nią polityki w Palestynie. Był aktywny w szerzeniu propagandy syjonistycznej w Stanach Zjednoczonych; brał udział w przygotowywaniu tzw. Programu Biltmorskiego. Występował przeciwko działalności organizacji wojsk., nie uznających autorytetu Agencji Żydowskiej, związanych z nurtem rewizjonistycznym. Kiedy jednak po zakończeniu wojny, brytyjska polityka imigracyjna w Palestynie nie zmieniła się, poparł akcje Hebrajskiego Ruchu Oporu. Popierał też nielegalną imigrację i rozwój wojskowej żydowskiej samoobrony – Hagany. Podczas wojny o niepodległość Izraela (1947-1948) organizował zaplecze finansowe, zaopatrzenie w broń, przygotowywał plany operacyjne. Wiosną 1948 naciskał na utworzenie państwa żydowskiego, zaraz po wygaśnięciu mandatu brytyjskiego. 14 V 1948 ogłosił powstanie państwa Izrael. Został premierem i ministrem obrony w rządzie tymczasowym, a następnie stworzył gabinet koalicyjny. W grudniu 1951 ogłosił Jerozolimę stolicą państwa Izrael. W 1953 odsunął się od polityki, by wrócić do pracy w kibucu, ale w 1955, w momencie kryzysowym, powrócił na stanowisko ministra obrony, a od 1955 także premiera. Po kampanii synajskiej (1967) i wymuszeniu pod presją międzynarodowej opinii wycofania armii izraelskiej z Synaju i Strefy Gazy, dążył przede wszystkim do umocnienia międzynarodowej pozycji Izraela. Polityka zbliżenia z RFN i sprawa niemieckich odszkodowań wywołały silny opór części społeczeństwa izraelskiego. W 1965, wraz z grupą działaczy, odszedł z Partii Pracy Mapai (akr. od hebr. Mifleget Poalej Erec Israel = Partia Pracujących Ziemi Izraela) i kandydował w wyborach do Knesetu i Histadrutu, jako reprezentant nowego ugrupowania – Rafi (akr. od hebr. Reszimat Poalej Israel = Lista Pracy Izraela), jednak wyniki wyborów rozczarowały go. B.-G. nie przystąpił do Izraelskiej Partii Pracy (hebr. Mifleget ha-Awoda ha-Israelit), powstałej w 1968 z połączenia Mapai Rafi i Achdut ha-Awoda. W 1969 wycofał się z życia politycznego.

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]