parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Rom(m)ów rodzina i wydawnictwo

Rom(m)ów rodzina i wydawnictwo

ród drukarzy i wydawców wileńskich oraz firma wydawnicza, która zdobyła dominującą pozycję nie tylko na Kresach Wschodnich, ale na całym żydowskim rynku wydawniczym w Rosji; sławne głównie dzięki znakomitym edycjom Talmudu. Protoplastą rodu był Baruch ben Josef Romm (zm. 1803 Wilno). Ok. 1788 osiadł on w Grodnie, gdzie przejął kierownictwo i prawdopodobnie dzierżawę drukarni królewskiej, która wkrótce zaczęła wypuszczać druki hebrajskie. W 1792 odkupił hebrajską część drukarni i prowadził ją pod swym nazwiskiem. Jej filia – od 1799 – była pierwszą drukarnią hebrajską w Wilnie. Syn Barucha ben Josefa, Menachem Man (Manes) R. (zm. 1841), odziedziczywszy po ojcu drukarnię wileńską, nie tylko z powodzeniem konkurował z innymi tego typu zakładami, ale też doprowadził do połączenia sił wydawców wileńskich i grodzieńskich, dzięki czemu wydał Biblię Hebrajską, a przede wszystkim Talmud Babiloński ( TB; t. 1-30, od 1835). Edycja Talmudu wywołała głośny spór z drukarnią w Sławucie, kierowaną przez chasydzki ród Szapirów, w którym wzięło udział przeszło stu rabinów. Zamknięcie w 1836 przez władze carskie drukarń żydowskich (poza wileń. i kijowską) dało mu monopolistyczną pozycję na Kresach. Następcą Menachema Mana był jego syn, Józef Ruben R. (zm. 1858), który prowadził odziedziczone po ojcu wydawnictwo ksiąg hebrajskich. Po jego śmierci zastąpił go syn, Dawid R. (zm. 1860 Petersburg). Kierował on firmą, do spółki z dwoma braćmi. Prawdopodobnie założył jej petersburską filię. Po śmierci Dawida została uruchomiona (od 1863) Typografia Wdowy [Debory] i Braci Rommów. Choć od 1862 powstawały już nowe drukarnie żydowskie w Rosji, to jednak przedsiębiorstwo Rommów zachowało pozycję największego wydawnictwa na tym rynku. Po śmierci Debory R., w 1903 przekształciło się ono w spółkę akcyjną. Decydujące znaczenie dla ugruntowania sławy firmy miało wydanie TB, zw. Wilner SZAS ( SZAS; 1880-1886; kilkakrotnie następnie przedrukowywane) – klasycznej edycji, opatrzonej 120 komentarzami, w tym wielu opublikowanymi po raz pierwszy z rękopisów, dzięki zatrudnianiu przez firmę wielu znanych talmudystów. Wydawnictwo Rommów miało także duże zasługi dla rozwoju literatury hebrajskiej i jidysz (w tym popularnej), zwłaszcza dzięki objęciu w 1867-1888 kierownictwa literackiego przez pisarza hebrajskiego, Samuela Szragę Feiginsohna. Drukowano tam także dzieła świeckie, w tym m.in. I.M. Dicka, N.M. Szajkiewicza i przedstawicieli haskali; oraz żydowskiego czasopisma socjalistycznego „Di Naje Wełt” (jid., Nowy Świat) i „Der Werker” (jid., Robotnik, 1906), a także „Di Proletarisze Wełt” (jid., Proletariacki Świat, 1907). Mimo zniszczeń poczynionych przez I wojnę światową, wydawnictwo zachowało pozycję jednej z największych oficyn żydowskich na świecie i od 1924 działało jako Spółka Akcyjna Wydawniczo-Drukarska Rom(m). Po zajęciu Wilna przez Sowietów w 1940, jej urządzenia drukarskie zostały skonfiskowane i przekazane ros.-lit. wydawnictwu. Rodzina Rommów prowadziła także nieżydowską drukarnię, powstałą jako spółka w 1823, a od 1841 własną firmę pn. M. Romm, wydającą głównie druki w języku rosyjskim i polskim. Władze carskie zmusiły ją do pozbycia się polskich czcionek w 1863, lecz zostały one ponownie nabyte w 1880. W oficynie tej wydrukowano wiele cennych dzieł, a nawet tłoczono druki chrześcijańskie oraz periodyki – „Gazetę Wileńską”, tygodnik socjaldemokracji litewskiej „Echo” (1906) oraz socjalistyczny tygodnik „Wiedza” (1909-1910). Drukarnia ta istniała prawdopodobnie do I wojny światowej.

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]