parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

przedstawicielstwo dyplomatyczne Izraela w Polsce

przedstawicielstwo dyplomatyczne Izraela w Polsce

po raz pierwszy formalnie zostało utworzone w 1948, po proklamowaniu powstania Państwa Izrael; istniało do 1967, kiedy to stosunki dyplomatyczne z Izraelem zostały przez Polskę zerwane, a następnie na nowo utworzone w 1986 – najpierw na szczeblu Przedstawicielstwa Interesów Izraela w Polsce. Przed powstaniem Państwa Izrael rolę przedstawicielstwa żydowskiego społeczeństwa w Palestynie oraz jego instytucji spełniało – od 1929 – Biuro Palestyńskie w Warszawie. Odpowiadało ono przede wszystkim za koordynowanie emigracji Żydów z Polski do Palestyny. W 1947 Polska poparła decyzję ONZ w sprawie podziału mandatu brytyjskiego na państwo żydowskie i arabskie, i od samego początku nawiązała stosunki dyplomatyczne z nowo powstałym Państwem Izrael. Nawiązanie tych stosunków poprzedziły rozmowy władz polskich z przedstawicielami Agencji Żydowskiej. Już 15 V 1948 ministrowie spraw zagranicznych, Mosze Szertok i Zygmunt Modzelewski, wymienili depesze dyplomatyczne o uznaniu przez Polskę Państwa Izrael. Władze polskie nie chciały zaakceptować kandydatury M.A. Hartglasa i pierwszym posłem nadzwyczajnym, a zarazem ministrem pełnomocnym Izraela w Polsce był I. Barzilaj. W tym okresie stosunki z władzami polskimi były przyjazne. Od końca 1948 następowało ich ochłodzenie, a interwencje w sprawie ułatwień dla Żydów, pragnących emigrować z Polski, spotkały się z nieprzychylnym stanowiskiem władz polskich. Po zamknięciu Biura Emigracyjnego Agencji Żydowskiej wzrosła rola przedstawicielstwa, przy wspieraniu emigracji żydowskiej do Izraela. Od lutego 1951 P. Nir pełnił funkcję charge d'affaires ad interim Izraela, a następnie – od lipca tegoż roku – Leon (Arie) Kubowy funkcję posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego. Próby podtrzymywania przez pracowników ambasady kontaktu ze społecznością żydowską w Polsce oraz upominanie się o zgodę na wyjazd dla rozdzielonych członków rodzin, szczególnie dzieci żydowskich, były przez władze polskie coraz ostrzej krytykowane. W grudniu 1952 Kubowego oskarżono o prowadzenie propagandy emigracyjnej wobec obywateli polskich pochodzenia żydowskiego i zażądano, by – jako persona non grata – opuścił Polskę w ciągu 48 godzin. Stosunki dyplomatyczne zostały przez Polskę zerwane w 1967. Całkowity brak kontaktów dyplomatycznych trwał do 1984, kiedy to zaczęto nawiązywać pierwsze stosunki nieformalne. W ślad za nimi, w 1986 pojawiły się pierwsze kontakty oficjalne. Po rozmowach w Niemczech uzgodniono pomiędzy Polską a Izraelem utworzenie przedstawicielstw dyplomatycznych na najniższym szczeblu. We wrześniu 1986 Izrael otworzył Sekcję Interesów tego państwa w Polsce, podległą Ambasadzie Królestwa Holandii. W 1989 Sekcja ta zyskała niezależność. W tym samym roku doszło do wzajemnych oficjalnych wizyt ministrów do spraw wyznań. 27 II 1990, podczas wizyty w Polsce ministra spraw zagr., Mosze Arensa, została podpisana umowa o ponownym nawiązaniu pełnych stosunków dyplomatycznych. Pierwszym kierownikiem Sekcji Interesów Izraela w Polsce był Mordechaj Palzur, a następnie obowiązki ambasadora pełnili: Miron Gordon, Gerszon Zohar, Yigal Antebi, Szewach Weiss. Istnienie normalnych stosunków ułatwiło nawiązanie szerokich kontaktów handlowych i kulturalnych. Oba kraje podpisały m.in. umowę o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, o obustronnym utworzeniu ośrodków kultury i informacji, o współpracy naukowców i wymianie młodzieży, o współpracy gospodarczej, naukowej i technologicznej.

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]