Zapraszamy do udziału w programie „Zapisz jako…”

Często jedynie stare fotografie przypominają, że w danym mieście lub miasteczku żyła społeczność żydowska. Zapraszamy do udziału w programie „Zapisz jako…” Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, w ramach którego poszukujemy zdjęć, dokumentów, pocztówek będących śladami żydowskiej przeszłości.

 

 

Odłamki pamięci. Fotografie znalezione pomiędzy Warszawą a Otwockiem, prawdopodobnie wykonane w zakładzie fotograficznym w małym mieście, mógł też je zrobić podróżujący fotograf z tego obszaru. CBJ

Podczas niemieckiej okupacji ziem polskich w latach 1939-1945 żydowskie społeczności naszego kraju zostały zniszczone. Okupanci nie tylko eksterminowali samych mieszkańców, lecz również równali z ziemią wiele synagog i cmentarzy żydowskich. Jedynymi śladami żydowskiej obecności w wielu miastach, miasteczkach i wsiach są zdjęcia i dokumenty.

 

Zdjęcia Józefa Gitlera-Barskiego, działacza społeczności żydowskiej, przekazane do programu przez jednego z pracowników ŻIH

 

W 2022 roku przypada 80. rocznica niemieckiej akcji „Reinhardt” – zagłady ponad 1,5 miliona Żydów polskich. W ramach upamiętnienia ofiar tej bezprecedensowej zbrodni chcemy opowiadać o losach Żydów z całej okupowanej Polski. W 2022 roku minie także 80 lat od wielkiej deportacji do obozu zagłady w Treblince – między 22 lipca a 21 września 1942 roku Niemcy wywieźli do komór gazowych blisko 300 tysięcy żydowskich mieszkańców Warszawy. Tegoroczny Marsz Pamięci 22 Lipca, który przejdzie ulicami Warszawy, będzie poświęcony szczególnie pamięci uchodźców i przesiedleńców, którzy trafili z miast i miasteczek do getta warszawskiego. Obchodom tych rocznic towarzyszy nasz program „Zapisz jako…”.

Zachęcamy do udostępnienia nam zbiorów fotograficznych o tematyce żydowskiej sprzed 1939 roku, z lat wojny i okresu powojennego. Prosimy o zgłaszanie zbiorów, co do których są Państwo pewni, że posiadają do nich prawa autorskie lub prawa te do nich wygasły. (Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem 70 lat od śmierci twórcy, np. fotografa, jeśli znana jest jego tożsamość. Jeśli daną fotografię wykonał na przykład Państwa nieżyjący już dziadek, są Państwo uprawnieni do wykonywania jego praw autorskich jako zmarłego twórcy).

Przekazane nam obiekty zdigitalizujemy w bezpieczny sposób w Pracowni Digitalizacji ŻIH. Wszystkie materiały zwrócimy wraz z kopiami cyfrowymi wysokiej jakości. W zamian za digitalizację i udostępnienie kopii cyfrowych Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma otrzyma licencję do wykorzystania kopii cyfrowych oraz możliwość publikacji materiałów w cyfrowych repozytoriach – Centralnej Bibliotece Judaistycznej (cbj.jhi.pl) oraz Portalu Delet (delet.jhi.pl). Dlatego istotne będą dla nas wszystkie informacje dotyczące przekazanych fotografii – poprosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety.

Uczestnikom oferujemy także voucher na jednorazowy darmowy wstęp na wystawy i oprowadzanie po pracowni digitalizacji, dyplom z podziękowaniem za udział w programie oraz poradnik konserwatorski na temat przechowywania zdjęć.

Może to właśnie Państwo posiadają stare fotografie, albumy fotograficzne, kartki pocztowe lub inne dokumenty związane z tematyką żydowską? Zachęcamy do udziału w ochronie pamięci o żydowskim dziedzictwie.

Zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z regulaminem i protokołem przekazania zbiorów oraz o kontakt pod adres mailowy: zapiszjako@jhi.pl

 

2022 regulamin projektu digitalizacyjnego.pdf

 

 

Lost password

[[error]]

This field is required.
The username can be up to 30 characters.
The username must be at least 2 characters long.
[[error]]
This field is required.
[[error]]
This field is required.
Email addresses do not match.
This field is required.
The password must contain at least 6 characters, including lowercase, capital, and number.
This field is required.
Passwords do not match.
Birth year must contain 4 characters.
Invalid birth year
[[error]]

Fields marked with * are required. Clicking the button “Create account” you accept our Regulations and you confirm you have read our Data policy including Cookie policy.

Thank you for creating an account on the Delet portal. To fully benefit from the portal, you need to activate your account. An email has been sent to the email address provided. If you did not receive the activation link, see what you can do in FAQ .

Your account on the Delet portal is not yet active. Click the activation link in the received email (if you did not receive an email within an hour, check the spam folder) or resend the activation email. If you have any problems, please contact administrator.

Too many times you have entered an incorrect email or password.
Another attempt can be made in 5 minutes.

Your account was activated!

This field is required.

On your registration form email address, you will be sent a link to change your password.

This field is required.
The password must contain at least 6 characters, including lowercase, capital, and number.
This field is required.
Passwords do not match.

Password has been changed.

Failed to change the password.

[[error]]

Create collection

This field is required.
The description can be up to 200 characters.
The description must contain at least 2 characters.
POL ENG

Fields marked with * are required.

[[infoContent]]