Nasze zbiory

 

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego, tzw. Archiwum Ringelbluma, zainicjowane jesienią  1940 r. przez dr. Emanuela Ringelbluma oraz konspiracyjną organizację Oneg Szabat — jest jednym z najważniejszych świadectw o zagładzie Żydów polskich. W 1999 r. Archiwum zostało wpisane na listę „Pamięć Świata” prowadzoną przez UNESCO. 

 

Sztuka z Archiwum Ringelbluma

Kolekcja dzieł żydowskich artystów z czasów Zagłady stanowi część Archiwum Ringelbluma. Należą do niej prace Geli Seksztajn, rysunki Beniamina Rozenfelda, przedstawiające sceny z życia dzieci warszawskiego getta oraz album satyryczny na temat działalności Rady Żydowskiej.

 

Fotografie z Archiwum Ringelbluma

Fotografie z Archiwum Ringelbluma to kolekcja ponad 70 odbitek dokumentujących życie codzienne warszawskiego getta.

 

Relacje Ocalałych z Zagłady

Zbiór relacji Ocalałych z Holokaustu sporządzano w latach 1944–1949. Zawiera protokoły zeznań dzieci i dorosłych składanych w lokalnych komitetach żydowskich tuż po wyjściu z ukrycia i powrocie z obozów czy zesłania.

 

Sztuka i zbiory muzealne

Kolekcja muzealna ŻIH stanowi jedne z najważniejszych w Polsce zbiorów poświęconych dziedzictwu żydowskiemu oraz Zagładzie. Są to m.in.: dzieła sztuki, wyroby rzemiosła artystycznego, judaika, przedmioty codziennego użytku, pamiątki historyczne.

 

Judaika

Kolekcja judaików oraz przedmiotów rytualnych ocalonych z Zagłady lub przekazanych do zbiorów ŻIH.

 

Fotografia

Kolekcja fotografii ŻIH to doskonale zachowane świadectwo życia codziennego w przedwojennej i powojennej Polsce. 

 

 

 

Ponadto w Portalu Delet można oglądać wybrane kolekcje fotograficzne i sztuki. 

 

Julia Pirotte

Julia Pirotte (1908‒2000), żydowska fotografka, dziennikarka, działaczka społeczna.  Autorka zdjęć m.in. z powstania w Marsylii (1944 r.) i dokumentacji fotograficznej z pogromu kieleckiego (1946 r.). Kolekcja zdigitalizowana w latach 2019-2020 dzięki współpracy ŻIH oraz Fundacji Archeologii Fotografii.

 

"Berlinka"

Kolekcja Berlinka - Archiwum fotograficzne zbiorów nieistniejącego już Jüdisches Museum Berlin, przedwojennego żydowskiego muzeum w Berlinie. Berlinka została przekazana ŻIH w 1951 r. i jest jednym z ważniejszych zbiorów znajdujących się w posiadaniu Stowarzyszenia ŻIH i Żydowskiego Instytutu Historycznego.

 

Albumy

Albumy udostępnione w Portalu Delet to fotografie często nigdzie wcześniej nie publikowane, dokumentujące powojenną odnowę życia żydowskiego w Polsce. 

Lost password

[[error]]

This field is required.
The username can be up to 30 characters.
The username must be at least 2 characters long.
[[error]]
This field is required.
[[error]]
This field is required.
Email addresses do not match.
This field is required.
The password must contain at least 6 characters, including lowercase, capital, and number.
This field is required.
Passwords do not match.
Birth year must contain 4 characters.
Invalid birth year
[[error]]

Fields marked with * are required. Clicking the button “Create account” you accept our Regulations and you confirm you have read our Data policy including Cookie policy.

Thank you for creating an account on the Delet portal. To fully benefit from the portal, you need to activate your account. An email has been sent to the email address provided. If you did not receive the activation link, see what you can do in FAQ .

Your account on the Delet portal is not yet active. Click the activation link in the received email (if you did not receive an email within an hour, check the spam folder) or resend the activation email. If you have any problems, please contact administrator.

Too many times you have entered an incorrect email or password.
Another attempt can be made in 5 minutes.

Your account was activated!

This field is required.

On your registration form email address, you will be sent a link to change your password.

This field is required.
The password must contain at least 6 characters, including lowercase, capital, and number.
This field is required.
Passwords do not match.

Password has been changed.

Failed to change the password.

[[error]]

Create collection

This field is required.
The description can be up to 200 characters.
The description must contain at least 2 characters.
POL ENG

Fields marked with * are required.

[[infoContent]]