Aktualności

 

 

 

 

Obecnie portal Delet przechodzi zmiany koncepcyjne. Przepraszamy za chwilowe niedogodności związane z przebudową i nową aranżacją naszej strony.

Portal Delet jest regularnie uzupełniany o nowe zbiory. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26 maja 2020 r.

W Portalu Delet jest już dostępne angielskie wydanie 3. tomu Archiwum Ringelbluma - "Oyneg Shabes. People and Works" („Ludzie i prace Oneg Szabat”) w opracowaniu Aleksandry Bańkowskiej i Tadeusza Epszteina.

Publikacja polskiej oraz angielskiej edycji Archiwum Ringelbluma stanowi część Programu Oneg Szabat.

Książkę można nabyć w Księgarni na Tłomackiem.

Zdigitalizowany tom znajduje się w Portalu Delet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.04.2020 r.

Święto Pesach, podobnie jak chrześcijańska Wielkanoc, to święto ruchome - rozpoczyna się 15 dnia miesiąca nisan. W tym roku potrwa od 8 do 16 kwietnia. W kulturze żydowskiej Pesach upamiętnia wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej.  W trakcie uroczystej wieczerzy spożywanej pierwszego dnia święta odczytuje się treść Hagady - opowieści o wyjściu z Egiptu.  W Portalu Delet znajdują się materiały związane ze świętem, w tym cykl hagadowych grafik wykonanych w latach 1916–1917 przez Józefa Budko.

 Wszystkim obchodzącym Pesach życzymy : Chag Pesach Sameach! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20.12.2019 r.

Święto Świateł w kolekcji Berlinka

W tym roku Chanukę, czyli Święto Świateł, obchodzimy przez osiem dni grudnia, od 22 do 30. Ze świętem związana jest tradycja zapalania świec lub oliwy w specjalnym chanukowym świeczniku zwanym chanukiją. Skoro jednak święta trwają osiem dni, to dlaczego świecznik posiada dziewięć ramion? Dodatkowe ramię służy na specjalną świecę (szamasz), od której zapala się inne. Żadna bowiem „właściwa” świeca w świeczniku chanukowym nie może być zapalona od poprzedniej. 

Pięknie zdobione chanukije oraz wnętrza synagog można obejrzeć w kolekcji chanukowej w portalu Delet. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nowe opracowanie na portalu Delet: PROCES SZOLEMA SZWARCBARDA 

W „Berlince”, czyli w archiwum ikonograficznym przedwojennego Muzeum Żydowskiego w Berlinie, znajduje się relacja fotograficzna z procesu sądowego, który odbywał się w Paryżu między 18 a 26 października 1927 roku. Na kilkunastu zachowanych zdjęciach została zapisana historia słynnej rozprawy, o której słyszał cały świat, a która dziś została niemal zapomniana. 

Opracowanie ma przybliżyć wydarzenia, które doprowadziły do procesu, a także przebieg samej rozprawy, w której sądzony był żydowski zegarmistrz, Szalom Szwarcbard za zabójstwo Symona Petlury, prezydenta Ukraińskiej Republiki Ludowej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W portalu Delet zostały udostępnione albumy prezentujace powojenne życie Żydów polskich.

 
 
Zapraszamy do ogladania!
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Projekt Delet II - Berlinka
 
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019 otrzymało dofinasowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozwój projektu DELET II. Grant zostanie przeznaczony na digitalizację kolekcji Berlinka - archiwum przedwojennego Muzeum Żydowskiego w Berlinie. Materiały z tej kolekcji są systematycznie digitalizowane, opracowywane i umieszczane w Portalu.
 
Już opublikowane materiały można znaleźć pod adresem - Berlinka.
 
 
---
 

Portal Delet został stworzony, by w innowacyjny sposób umożliwić prezentację najcenniejszych zbiorów pozostających w pieczy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. W ich skład wchodzi kolekcja Oneg Szabat, wpisana na listę Pamięć Świata UNESCO. Ten unikatowy zespół ocalałych z Zagłady dokumentów powstał dzięki heroicznej pracy grupy, która w warszawskim getcie gromadziła relacje, zbierała dokumenty, prowadziła własne badania i w końcu ukryła ten zbiór w piwnicy szkoły przy ul. Nowolipki 68. Kolekcja Oneg Szabat, czyli Podziemne Archiwum Getta Warszawy, przedstawia ogromną wartość – dokumentuje przebieg Holokaustu i II wojny światowej. Dzięki portalowi Delet materiały z tej kolekcji mogą być wykorzystane zarówno do celów badawczych, jak i do celów edukacyjnych.

Specjalnie zaprojektowane narzędzia umożliwiają użytkownikom pracę na nieczytelnych i źle zachowanych fragmentach dokumentów, co jest szczególnie przydatne przy rękopisach. Dzięki możliwości zmiany nasycenia barw, kontrastu i innych parametrów obrazu praca na zdigitalizowanych w wysokiej rozdzielczości dokumentach staje się łatwiejsza. Pozwala to chronić bezcenne dziedzictwo, tak delikatne, że oryginały nie mogą być udostępniane do wglądu czytelnikom. Najwyższa jakość cyfrowych kopii, wykonanych specjalnie na potrzeby prezentacji w sieci, pozwala każdemu na zapoznanie się nawet z drobnymi szczegółami bez narażania dokumentów na uszkodzenie.

Jednocześnie narzędzia portalu Delet wykorzystane mogą być w wirtualnych lekcjach, dzięki którym upowszechnianie wiedzy o grupie Oneg Szabat, pracującej pod kierunkiem Emanuela Ringelbluma, stanie się łatwiejsze i bardziej efektywne. Możliwości dodawania adnotacji, powiększania i wyróżniania najważniejszych części dokumentów dają szansę na stworzenie przez użytkowników wartościowych oraz interesujących materiałów edukacyjnych. Twórcy portalu starają się dotrzeć do uczniów szkół, studentów i wszystkich zainteresowanych życiem Żydów oraz ich kulturą.

Oprócz kolekcji Oneg Szabat w zasobach portalu znaleźć można też inne zbiory.

Kontynuując misję zachowania i pokazania światu artystycznego dziedzictwa polskich Żydów zapoczątkowaną przez Józefa Sandla i kontynuowaną przez jego żonę Ernestynę Podhorizer-Sandel, w portalu Delet SŻIH i ŻIH udostępniają cyfrowe reprodukcje dzieł sztuki. Te prace są ważną częścią żydowskiego dziedzictwa. W zbiorach Deletu znajdują się nie tylko obrazy, rysunki i szkice, lecz także drzeworyty i reprodukcje oraz formy przestrzenne. Możliwość układania z nich własnych kolekcji i tworzenia lekcji w oparciu o nie jest wielką szansą na zdobycie nowej wiedzy o sztuce żydowskiej i na podzielenie się swymi odkryciami z innymi użytkownikami portalu.

Zaprezentowane w Delecie zbiory – grupy Oneg Szabat i zbiory muzealne – dają użytkownikom wyjątkową szansę na stanie się cyfrowymi edukatorami, badaczami i przewodnikami po stworzonych przez nich „wirtualnych wystawach”. Badaczom zaś umożliwiają pracę na kopiach dokumentów ze zbioru sukcesywnie opatrywanego metadanymi przez Dział Opracowania Zbiorów ŻIH. Twórcy portalu są pewni, że udostępnione na portalu materiały będą źródłem inspiracji i wiedzy dla pasjonatów historii i pomocą dla naukowców.

 
Lost password

[[error]]

This field is required.
The username can be up to 30 characters.
The username must be at least 2 characters long.
[[error]]
This field is required.
[[error]]
This field is required.
Email addresses do not match.
This field is required.
The password must contain at least 6 characters, including lowercase, capital, and number.
This field is required.
Passwords do not match.
Birth year must contain 4 characters.
Invalid birth year
[[error]]

Fields marked with * are required. Clicking the button “Create account” you accept our Regulations and you confirm you have read our Data policy including Cookie policy.

Thank you for creating an account on the Delet portal. To fully benefit from the portal, you need to activate your account. An email has been sent to the email address provided. If you did not receive the activation link, see what you can do in FAQ .

Your account on the Delet portal is not yet active. Click the activation link in the received email (if you did not receive an email within an hour, check the spam folder) or resend the activation email. If you have any problems, please contact administrator.

Too many times you have entered an incorrect email or password.
Another attempt can be made in 5 minutes.

Your account was activated!

This field is required.

On your registration form email address, you will be sent a link to change your password.

This field is required.
The password must contain at least 6 characters, including lowercase, capital, and number.
This field is required.
Passwords do not match.

Password has been changed.

Failed to change the password.

[[error]]

Create collection

This field is required.
The description can be up to 200 characters.
The description must contain at least 2 characters.
POL ENG

Fields marked with * are required.

[[infoContent]]