Kolekcja Berlinka - Program Delet II

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019 otrzymało dofinasowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozwój projektu DELET II. Grant zostanie przeznaczony na digitalizację tzw. kolekcji Berlinka.

 

 

Berlinka to zwyczajowa nazwa ikonograficznego archiwum przedwojennego Muzeum Żydowskiego w Berlinie. 3000 kart z tej kolekcji zostanie zdigitalizowane i udostępnione na portalu CBJ i DELET.

Zbiór ten, doskonale zachowany, został przekazany do ŻIH w 1951 r. i jest jednym z najciekawszych i najcenniejszych zbiorów znajdujących się w posiadaniu Stowarzyszenia ŻIH i Żydowskiego Instytutu Historycznego. W kilkudziesięciu kartonowych pudłach przechowywany jest prawdziwy skarb – plansze, na których umieszczane były reprodukcje i fotografie, a także oryginalne dzieła artystów. Każda plansza jest też opatrzona krótkim opisem.

Dzięki programowi DELET II będziemy mogli ponowne odkryć artystyczne życie przedwojennej społeczności żydowskiej, które przepadło bezpowrotnie.

Chociaż Muzeum Żydowskie w Berlinie istniało stosunkowo krótko, to jednak jego funkcjonowanie było ważnym etapem w rozwoju kultury żydowskiej. Oto jego historia: 24 stycznia 1933 r. przy berlińskiej Oranienburger Straße 31 zostaje otwarte muzeum mieszczące kolekcję sztuki oraz depozytów tamtejszej gminy żydowskiej. Muzeum Żydowskie w Berlinie było pierwszą na świecie instytucją gromadzącą zbiory nie tylko związane z historią Żydów, ale też dzieła współczesnych artystów żydowskich. W ciągu jedynie pięciu lat swojej działalności, pomimo stopniowego wykluczania Żydów z niemieckiej kultury po dojściu do władzy partii narodowosocjalistycznej, muzeum udało się pozostać centrum spotkań społeczności żydowskiej. 10 listopada 1938 r. władze III Rzeszy zdecydowały o zamknięciu instytucji. Część depozytów wróciła do swoich właścicieli, inne zostały oddane zagranicznym instytucjom kultury. Wielu spośród dzieł sztuki nie udało już się odnaleźć. Wśród nich możemy wymienić uważane obecnie za zaginione dzieło Samuela Hirszenberga „Wychodźcy” lub „Golus”.

 

Podczas II wojny światowej Berlinka była przechowywana w niemieckim magazynie na Śląsku. Po wojnie Śląsk został włączony do terytorium RP, a ówczesne władze przekształciły poniemiecki magazyn w Centralną Składnicę Muzealną Ministerstwa Kultury i Sportu. W 1951 r. Berlinka została oficjalnie przekazana do Muzeum ŻIH działającego w ramach Stowarzyszenia – jedynej wówczas instytucji żydowskiej w Polsce, która miała własne muzeum i gromadziła zbiory ocalałego z Zagłady dziedzictwa materialnego polskich Żydów.

Plansze Berlinki zostaną udostępnione w najwyższej jakości w portalu DELET oraz w Centralnej Bibliotece Judaistycznej. Zbiory zostaną uzupełnione o materiały edukacyjne oraz wirtualne oprowadzania kuratorskie. Projektowi towarzyszyć będą warsztaty dla naukowców, edukatorów, uczniów oraz studentów. W planach mamy także rozwój aplikacji mobilnej DELET. Nasi użytkownicy otrzymają dostęp do wszystkich zgromadzonych w portalu DELET danych, a dodatkowe narzędzia usprawnią korzystanie z aplikacji.

DELET to portal prezentujący najcenniejsze zbiory znajdujące się w posiadaniu SŻIH i ŻIH. Misją portalu jest dotarcie do wszystkich zainteresowanych historią i kulturą żydowską. Pozwala nie tylko na oglądanie dzieł sztuki i obiektów z kolekcji Oneg Szabat, lecz także na zapoznawanie się z lekcjami i warsztatami oraz wirtualnymi oprowadzaniami po wystawach, przygotowanymi przez naukowców i edukatorów.

 

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Kultura Cyfrowa.

 

    

Lost password

[[error]]

This field is required.
The username can be up to 30 characters.
The username must be at least 2 characters long.
[[error]]
This field is required.
[[error]]
This field is required.
Email addresses do not match.
This field is required.
The password must contain at least 6 characters, including lowercase, capital, and number.
This field is required.
Passwords do not match.
Birth year must contain 4 characters.
Invalid birth year
[[error]]

Fields marked with * are required. Clicking the button “Create account” you accept our Regulations and you confirm you have read our Data policy including Cookie policy.

Thank you for creating an account on the Delet portal. To fully benefit from the portal, you need to activate your account. An email has been sent to the email address provided. If you did not receive the activation link, see what you can do in FAQ .

Your account on the Delet portal is not yet active. Click the activation link in the received email (if you did not receive an email within an hour, check the spam folder) or resend the activation email. If you have any problems, please contact administrator.

Too many times you have entered an incorrect email or password.
Another attempt can be made in 5 minutes.

Your account was activated!

This field is required.

On your registration form email address, you will be sent a link to change your password.

This field is required.
The password must contain at least 6 characters, including lowercase, capital, and number.
This field is required.
Passwords do not match.

Password has been changed.

Failed to change the password.

[[error]]

Create collection

This field is required.
The description can be up to 200 characters.
The description must contain at least 2 characters.
POL ENG

Fields marked with * are required.

[[infoContent]]